Program edukacyjny Wód Polskich pt. „Aktywni Błękitni - szkoła przyjazna wodzie” został objęty patronatami: Ministra Edukacji Narodowej oraz Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, a także Kuratorów Oświaty: pomorskiego, kujawsko - pomorskiego oraz warmińsko-mazurskiego.

PGW Wody Polskie, Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gdańsku rozpoczyna drugą edycję programu edukacyjnego skierowanego do uczniów szkół podstawowych.

„AKTYWNI BŁĘKITNI – szkoła przyjazna wodzie” to szeroko zakrojony plan działań mający połączyć,  szkoły promujące szeroko rozumianą edukację wodną, w zakresie dbałości o wodę i znajomości zasad  bezpiecznego korzystania z rekreacji wodnej. Wody Polskie wraz z partnerami: policją i strażą pożarną, zachęcają do realizacji edukacji o zrównoważonym rozwoju w gospodarce wodnej, szczególnie ochrony przeciwpowodziowej i zapobieganiu skutkom suszy. Program zapewnia materiały edukacyjne oraz zakłada wykorzystanie infrastruktury hydrotechnicznej w terenowych zajęciach edukacyjnych, a także pokazy z zakresu ratownictwa wodnego i udzielania pierwszej pomocy.

Wody Polskie zapraszają dyrektorów i nauczycieli  szkół podstawowych do uczestniczenia w programie. W ubiegłorocznej edycji wzięło w nim udział ponad 15 000 uczniów.

Patronaty medialne: Radio Gdańsk, Radio Olsztyn, Radio PIK.

Więcej informacji https://gdansk.wody.gov.pl/nasze-dzialania/edukacja