Wody Polskie ukończyły modernizację 19 ostróg na żuławskim odcinku Wisły. Protokół odbioru inwestycji został podpisany, przez Aleksandrę Bodnar, Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej, podczas konferencji prasowej w Tczewie.

Ostrogi stanowią ważny element systemu utrzymania żeglowności Wisły, w tym międzynarodowych dróg wodnych E40 i E70 oraz ochrony przeciwpowodziowej Żuław. Przedstawiciele Wód Polskich w Gdańsku podpisali w środę, 30 września br., protokół odbioru ostatnich trzech ostróg wykonanych w ramach zadania pn. „Odbudowa budowli regulacyjnych na Wiśle – 19 sztuk ostróg na odcinku żuławskim rzeki Wisły”. Wartość całego zadania wyniosła około 17,2 mln zł, z czego remont ostatniego odcinka na terenie gminy Ostaszewo, rozpoczęty we wrześniu 2019 roku, kosztował ponad 3,5 mln zł. Odtworzenie ostróg stanowiło jeden z pięciu elementów projektu pn. „Kompleksowe Zabezpieczenie Przeciwpowodziowe Żuław – Etap II” współfinansowanego przez Unię Europejską z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Budżet projektu wynosi blisko 130 mln zł, z dofinansowaniem unijnym rzędu 85 %.

- Ostrogi mają nie tylko znaczenie żeglugowe, ale także duże znaczenie przeciwpowodziowe, ponieważ zapewniają tor wodny dla lodołamaczy podczas akcji lodołamania – powiedział Prezes Wód Polskich Przemysław Daca. Prezes zaznaczył, że Wody Polskie prowadzą planowe i perspektywiczne działania, a jednym z nich jest odbudowa ostróg, która będzie kontynuowana na Wiśle w kolejnych latach.

Ostrogi protokół 20200930 120816  

Podpisanie protokołu odbioru prac z udziałem Posła na Sejm RP Kazimierza Smolińskiego, Prezesa Wód Polskich Przemysława Dacy i Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdańsku Aleksandry Bodnar oraz właściciela firmy wykonującej inwestycję Marcina Jurkowskiego.  Fot. Wody Polskie

- Aby Wisła w dolnym odcinku była bezpieczna przed powodzią i żeglowna trzeba wyremontować ok. 1 700 ostróg. Obecnie trwa inwentaryzacja tych budowli celem oceny zakresu niezbędnych prac. Koszt remontu jednej ostrogi kształtuje się od 300 tys. do 1 mln. zł. - powiedziała Dyr. Aleksandra Bodnar podczas rozmowy z dziennikarzami.

Modernizacja ostróg zaczęła się w 2017 roku i objęła Wisłę powyżej Nogatu, na obszarze gmin Ostaszewo, Lichnowy, Suchy Dąb, Miłoradz i Pelplin. Inwestycja była konieczna ze względu na wiek budowli, które wybudowały jeszcze władze pruskie pod koniec XIX wieku podczas programu regulacji Dolnej Wisły.

W ramach odbudowy położono fundamenty z materacy faszynowych, umocowano ostrogi w skarpie brzegowej, odbudowano korpusy i głowice oraz wykonano umocnienia brzegowe poniżej oraz powyżej ostróg, a zastosowane okładziny wykonano z koszy gabionowych wypełnionych kamieniem. Materiały wykorzystane w trakcie remontu, czyli kamień i faszyna będąca rodzajem wikliny, są przyjazne dla naturalnego środowiska wodnego oraz przybrzeżnych gruntów. Więcej o inwestycjach na Wiśle tutaj.

- Zadanie wykonano w szybkim tempie, odbiór odbył się dwa miesiące przed terminem. Modernizujemy ostrogi, by Wisła na całym dolnym odcinku była bezpieczna – podkreśliła Dyrektor RZGW w Gdańsku Aleksandra Bodnar.

– Jestem pod wrażeniem solidności wykonania ostróg jako budowli hydrotechnicznych. Wszystkie ostrogi budowane na Wiśle powinny tak wyglądać – podsumował Prezes Daca lustrujac świeżo odbudowane ostrogi.

Ostrogi protokół DSC02529  

Jedna z wyremontowanych ostróg. Fot. Wody Polskie

Ostrogi to konstrukcje faszynowo – kamienne, usytuowane poprzecznie do brzegu, które odsuwają nurt od brzegu i koncentrują go, co sprzyja utrzymaniu właściwej głębokości szlaku wodnego, szczególnie istotnego dla pracy lodołamaczy. Redukują erozję brzegową i chronią wały przeciwpowodziowe, zwłaszcza w miejscach, gdzie stopa wału znajduje się w bezpośrednim sąsiedztwie linii brzegowej. Pełnią zatem ważną rolę zarówno przeciwpowodziową jak i żeglugową.

ostroga

Kluczowe jest utrzymywanie tych budowli w dobrym stanie, gdyż zniszczone przez erozję i pochód lodów powodują dekoncentrację nurtu rzecznego, tworzenie ławic piaszczystych, niebezpiecznych przykosów oraz ostre załamywanie przebiegu nurtu rzecznego. Brak prawidłowej pracy ostróg doprowadzić może do groźnego w skutkach zatoru lodowego, co grozi rozmyciem i przerwaniem wału przeciwpowodziowego oraz uniemożliwia pracę lodołamaczy ze względu na brak odpowiednich głębokości do przejścia. Dlatego też modernizacja i właściwe utrzymanie ostróg na kluczowych odcinkach rzek jest jednym z priorytetowych działań realizowanych przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie.

 

Projekt Kompleksowe Zabezpieczenie Przeciwpowodziowe Żuław – Etap II – Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gdańsku jest dofinansowany przez Unię Europejską z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Wartość projektu wynosi 130 mln zł (z tego wkład krajowy 15 proc. oraz wkład Unii Europejskiej 85 %).