Narwal, drugi z nowych lodołamaczy budowanych do pracy na Dolnej Wiśle, przybył do macierzystej przystani w Gdańsku. Statek, wypływając dzień wcześniej ze Szczecina, forsownym rejsem, wzdłuż całego polskiego wybrzeża, pokonał Bałtyk.

Na miejscu czekała na niego Puma, lodołamacz czołowy, który przypłynął we wrześniu. Narwal jest lodołamaczem liniowym, wyprodukowanym w szczecińskiej stoczni MSR Gryfia. W oparciu o doświadczenia z eksploatacji Pumy i Narwala w przyszłym roku zostaną zbudowane kolejne dwa lodołamacze liniowe.

Teraz Narwala czekają odbiory techniczne i rejestracyjne. Po odebraniu statku przez Wody Polskie od stoczni bez zastrzeżeń, zostanie on oficjalnie przyjęty do służby.

Budowa lodołamacza czołowego oraz trzech lodołamaczy liniowych jest realizowana w ramach projektu „Budowa lodołamaczy dla RZGW Gdańsk”, dofinansowanego z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Wybudowanie czterech sztuk lodołamaczy odbywa się w trybie „zaprojektuj i wybuduj”.

narwal i puma YUN 0003

Fot. PGW Wody Polskie

narwal i puma YUN 0013

Fot. PGW Wody Polskie