Jesienna tura prac utrzymaniowych na rzekach i kanałach, prowadzona przez Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej PGW Wody Polskie w Gdańsku, dobiega końca. Prace miały na celu ochronę przyległych terenów przed zalewaniem podczas wezbrań wód. Dotyczy to zarówno pól uprawnych jak i terenów miejskich. Wybierając miejsca realizacji kierowano się priorytetem zabezpieczenie przeciwpowodziowego. Przeprowadzono koszenia nadmiernie wybujałej roślinności na wałach przeciwpowodziowych i skarpach brzegowych, naprawiono uszkodzenia wywołane przez zwierzęta oraz przeprowadzono niezbędne prace porządkowe.

Prace prowadzone przez Nadzór Wodny w Brodnicy

Na terenie Nadzoru Wodnego w Brodnicy dokonano odbioru końcowego prac utrzymaniowych wykonanych dla Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie. Zgodnie z zamówieniem roboty wykonywane były na rzekach: Brodniczce, na długości 9,2 km, Księtówce na łącznym odcinku 5,4 km, rzece Pissie na długości 2,5 km oraz rzece Łacha na długości ok. 1,7 km.

Prace prowadzone przez Nadzór Wodny w Bydgoszczy

Na rzece Struga Lucimka wykonano obustronne ubezpieczenie brzegowe, zabudowano wyrwy w skarpie brzegowej, odmulono dno cieku na długości 200 metrów.  

Lucimka 2

Struga Lucimka. Fot. PGW Wody Polskie

Prace prowadzone przez Nadzór Wodny w Chełmnie

 • Kanał Starogrodzki: Prace przeprowadzono na odcinku ok 1 km., polegały na wykoszeniu skarp, mechanicznym koszeniu dna kosiarką pływającą i wyciąganiu wykoszonych porostów po kosiarce.

 • Kanał Łunawski: prace przeprowadzono na odcinku ok. 5 km, polegały na wykoszeniu skarp i mechanicznym hakowaniu dna wraz z usunięciem nadmiaru osadu.

 • Kanał Boczny: prace na łącznym odcinku 3,5 km polegały na wykoszeniu skarp, mechanicznym hakowaniu dna wraz z usunięciem nadmiaru osadu i wykoszeniu dna.

 • Rzeka Fryba: wykoszono skarpy i dno na długości 23 km.

Kanał Starogrodzki 3

Kanał Starogrodzki. Fot. PGW Wody Polskie

 • Kanał Średni – prace na długości 4 km 700 m, obejmowały: wykoszenie skarp, mechaniczne hakowanie dna wraz z usuwaniem osadu, oczyszczeniu przepustów z namułu.

 • Kanał Stary Głównik - prace na dystansie 2 km, obejmowały wykoszenie skarp i mechaniczne hakowanie dna wraz z usunięciem nadmiaru osadu.

Prace przeprowadzone przez Nadzór Wodny w Gdyni

Usunięto zatory z koryt rzek i kanałów oraz przepustów. Skoszono roślinność porastającą skarpy.

Prace objęły rzeki:

 • Zagórska Struga - skoszono roślinność na brzegach w Rumi, udrożniono zator z odpadów komunalnych;

 • Kanał Łyski - skoszono roślinność na skarpach brzegowych;

 • W Kanale Kanitop, w okolicach ul. Dembogórkiej w Rumi, usunięto zator powstały z odpadów komunalnych.

udrażnianie zatoru Kanał Konitop okolice ul. Dembogórkiej w Rumi po

Usuwanie zatoru w Kanale Konitop, okolice ul. Dembogórkiej w Rumi. Fot. PGW Wody Polskie

Prace przeprowadzone przez Nadzór Wodny w Golubiu Dobrzyniu

 • Struga Jordan -  przeprowadzono prace polegające na koszeniu skarp na szerokości 2,5 m wraz z hakowaniem dna oraz usuwaniem osadów dennych, prace wykonywano na odcinku 6,4 km w gminie Lubicz.

 • Rzeka Wawrzonka – przeprowadzono prace polegające na koszeniu skarp w pasie szerokości 2,0 m wraz z hakowaniem dna, prace wykonywano na odcinku 11,59 w gminie Dębowa Łąka.

 • Struga Kamionka - koszenie skarp na szerokości 2,5 m wraz z hakowaniem dna oraz usuwaniem osadów dennych na długości ok 2 km w gminie Łysomice.

 • Struga Rychnowska - koszenie skarp na szerokości 2,5 m wraz z hakowaniem dna na długości prawie 6 km w  gminie Kowalewo Pomorskie.

Struga Rychnowska IMG 2885

Struga Rychnowska po wykonaniu robót. Fot. PGW Wody Polskie

Prace przeprowadzone przez Nadzór Wodny w Grudziądzu

 • Kanał Pastwiska – na długości 7 km, w gminie Warlubie, przeprowadzono ręczne wykaszanie roślinności z brzegów z wygrabieniem, ręczne wykaszanie roślinności z dna,  ręczne usuwanie roślin pływających.

 • Wiślany wał przeciwpowodziowy Sartowice-Nowe:  na długości prawie 22 km, w  gminach Dragacz i Nowe przeprowadzono mechaniczne i ręczne wykoszenie porostów ze skarp i korony wału.

 • Kanał Trynka  – na długości 8,5 km w Grudziądzu  ręcznie wykoszono i wygrabiono roślinność z brzegów, oczyszczono teren z wykoszonej roślinności oraz  wywieziono odpady, mechanicznie usunięto namuł z dna łapacza rumowiska, oczyszczono dno koryta cieku z zanieczyszczeń i śmieci .

 • Rzeka Mątawa – na długości ponad 28 km, w gminach Warlubie, Nowe, Dragacz i Świecie, ręczne wykoszono roślinność z brzegów, mechaniczne wykoszono roślinność z dna kosiarką pływającą, mechaniczne i ręcznie wydobyto z cieku wykoszoną roślinność.

 • Rów Hermana na długości 7,8 km, na terenie Grudziądza, ręczne wykoszono z brzegów wraz z  wygrabieniem porost twardy skarpy powyżej korytek betonowych, oczyszczono brzegi z resztek wykoszonych roślin i wywieziono je na wysypisko odpadów komunalnych, oczyszczono koryto cieku z zanieczyszczeń i śmieci.

Kanał Trynka

Kanał Trynka, koszenie dna kosą łańcuchową. Fot. PGW Wody Polskie

Prace przeprowadzone przez Nadzór Wodny w Kartuzach

Przeprowadzone prace polegały na: wykoszeniu porostów gęstych twardych ze skarp, z dna cieków wraz z wygrabieniem i hakowaniu roślinności korzeniącej się w dnie. Dno wykoszono mechaniczną kosiarką pływającą oraz wycięto krzewy lokalnie rosnące w korytach cieków.

Prace objęły rzeki: Struga Chwaszczyno, Struga Klasztorna, Struga Leśna, Czarna, Struga Rąty, Struga Sulmin, Radunia, Orzechowianka, Mulk, Struga Gęś na długości 57 km.

struga Sulmin

Struga Sulmin po wykonaniu robót. Fot. PGW Wody Polskie

Prace przeprowadzone przez Nadzór Wodny w Kościerzynie

 • Rzeka Struga Garczyn - ręczne koszenie roślinności ze skarp, ręczne koszenie roślinności z dna wraz z usunięciem, wycinka krzewów obcięcie zwisających gałęzi.

 • Rzeka Struga Foshuta: ręczne koszenie roślinności ze skarp, ręczne koszenie roślinności z dna cieku wraz z usunięciem, wycinka krzewów obcięcie zwisających gałęzi.

 • Rzeka Struga Kobyle: mechaniczne usuwanie roślin pływających i korzeniących się w dnie, wycinka krzewów obcięcie zwisających gałęzi.

 • Rzeka Struga Kotla: ręczne koszenie roślinności ze skarp, ręczne koszenie roślinności z dna cieku wraz z usunięciem, wycinka krzewów obcięcie zwisających gałęzi.

 • Rzeka Mała Wierzyca: ręczne koszenie roślinności ze skarp, ręczne koszenie roślinności z dna cieku, mechaniczne wykaszanie roślinności z dna cieku kosiarką pływającą wraz z usunięciem, wycinka krzewów, obcięcie zwisających gałęzi.

 • Rzeka Struga Niedamowo: ręczne koszenie roślinności ze skarp, ręczne koszenie roślinności z dna cieku wraz z usunięciem.

mała wierzyca

Mała Wierzyca. Fot. PGW Wody Polskie

Prace przeprowadzone przez Nadzór Wodny w Kwidzynie

Wykonano koszenie prawego wału przeciwpowodziowego rzeki Wisły na długości ponad 42 km oraz wałów przeciwpowodziowych: kanału Reja A, rzeki Cyganówki, rzeki Liwy. Prace polegały na mechanicznym wykoszeniu korony oraz ręcznym wykoszeniu skarp.

wykoszony wał Wisły Kwidzyn

Wał rzeki Wisły w okolicach Kwidzyna po konserwacji. Fot.PGW Wody Polskie

Prace przeprowadzone przez Nadzór Wodny w Lipnie

 • Rzeka Biskupianka; głównym celem robót remontowo - konserwacyjnych było utrzymanie prawidłowego odpływu wód z urządzeń melioracji szczegółowych z przyległych użytków zielonych oraz ochrona przeciwpowodziowa na terenach przyległych. Roboty remontowo-konserwacyjne polegały na: ręcznym wykoszeniu porostów ze skarp, hakowaniu dna, usunięcie zatorów, zanieczyszczeń, oczyszczeniu przepustów z namułu na długości ok 9 km.

 • Kanał Łąkie; roboty remontowo-konserwacyjne polegały na: ręcznym wykoszeniu porostów ze skarp, hakowaniu dna, usunięcie zatorów, zanieczyszczeń, oczyszczeniu przepustów z namułu na odcinku ok. 6 km.

 • Rzeka Młynarka, gmina Lipno; Roboty remontowo-konserwacyjne, na odcinku ponad 10 km, polegały na: ręcznym wykoszeniu porostów ze skarp, hakowaniu dna, usunięcie zatorów, zanieczyszczeń, oczyszczeniu przepustów z namułu.

Kanał Łąkie 2

Kanał Łąkie. Fot. PGW Wody Polskie

Prace prowadzone przez Nadzór Wodny w Malborku

Na terenie działania nadzoru Wodnego w Malborku pracami konserwacyjnymi objęto rzeki i kanały: Lisewska Struga – dł.8,60 km, Miłoradz  – dł.5,50 km, Kałdowo - dł. 2,80 km, Stara Wisła  dł.3,70 km, Kanał Ulgi na terenie miasta Malbork - dł.4,70 km, Kanał A Bystrze - dł. 5,70 km, Struga Kałdowska - dł. 5,40 km, Kanał Świerkowski -  dł. 12,70 km, Kanał 51 Boręty - dł.  4,40 km, Lichnowska Struga - dł. 8,00 km. Ponadto poddano konserwacji pięć kanałów na terenie Gminy Stare Pole o łącznej długości – 7,50 km – w okolicach Ząbrowa.

Łącznie w powiecie Malborskim udrożniono ponad 80 km rzek i kanałów.

Kana A w Rybinie 20201105

Kanał A w Rybinie po konserwacji. Fot. PGW WP

Prace prowadzone przez Nadzór Wodny w Redzie

Przeprowadzone Prace utrzymaniowe polegały na koszeniu skarp i koron wszystkich wałów przeciwpowodziowych na terenie działania Nadzoru, w tym:

 • lewy wał przeciwpowodziowy rzeki Redy na długości 3,1 km,

 • prawy wał przeciwpowodziowy Redy długości 6,8 km,

 • Wał Morski na długości 1,4 km.

Prawy wał rzeki Redy

Prawy wał Redy podczas inspekcji Nadzoru Wodnego. Fot. PGW Wody Polskie

Prace prowadzone przez Nadzór Wodny w Rypinie

Poddano konserwacji rzekę Rypienicę na łącznej długości 17,5 km.

Rypienica

Ręczne koszenie roślinności zarastającej rzekę Rypienicę. Fot. PGW Wody Polskie

Prace prowadzone przez Nadzór Wodny w Słupsku

Wykonane zostało koszenie nadmiernie wybujałej roślinności na wałach: dwukrotne na terenie gm. Ustka i jednokrotne na terenie gminy Smołdzino.

rz. Błotnica

Rzeka Błotnica w gminie Ustka po przeprowadzeniu robót konserwacyjnych. Fot. PGW Wody Polskie

Prace prowadzone przez Nadzór Wodny w Starogardzie Gdańskim

 • Rzeka Węgiermuca –  gmina Bobowo, 18.1 km - Ręczne wykoszenie porostów gęstych twardych ze skarp, ręczne okoszenie dna z wygrabieniem wykoszonej roślinności z dna, mechaniczne hakowanie  roślin korzeniących się w dnie, uporządkowanie terenu po mechanicznym hakowaniu, usuniecie zatorów z gałęzi z dna rzeki  utrudniających przepływ wody z ułożeniem na stosy przy krawędzi skarpy. Prace prowadzono na odcinku o długości 18,1 km.

 • Piesienica - gmina Zblewo - Ręczne wykoszenie porostów gęstych twardych ze skarp, ręczne wykoszenie porostów gęstych twardych z dna cieku z wygrabieniem wykoszonej roślinności z dna, mechaniczne wykoszenie dna kosiarką pływającą z usunięciem wykoszonej roślinności z dna z odłożeniem na koronie skarpy.  Prace prowadzono na odcinku o długości 11,6 km.

 •  Rzeka Liszka - gmina Morzeszczyn, ręczne wykoszenie porostów gęstych twardych ze skarp, ręczne wykoszenie porostów gęstych twardych z  dna z wygrabieniem wykoszonej roślinności z dna rzeki. Prace prowadzono na odcinku o długości 7,4 km.

 •  Kanał A Wysoka – 7.1 km, gmina Lubichowo, ręczne wykoszenie porostów gęstych twardych ze skarp, ręczne wykoszenie porostów gęstych twardych z dna z wygrabieniem wykoszonej roślinności z dna kanału, usuniecie zatoru z namułu, gałęzi, roślin przed wlotem do rurociągu w km 7+040

 • Rzeka Kochanka –  gmina Starogard Gdański, ręczne wykoszenie porostów gęstych twardych ze skarp, ręczne wykoszenie porostów gęstych twardych z dna cieku z wygrabieniem wykoszonej roślinności z dna cieku, ręczne wykoszenie porostów gęstych twardych z korony skarpy oraz wykoszenie roślinności z części skarpy od strony jeziora. Wycinka krzaków średniej gęstości z pocięciem na zrębki rębakiem. Całość robót wykonana na długości 9,6 km.

 • Rzeka Smela – gmina Lubichowo, ręczne wykoszenie porostów gęstych twardych ze skarp, ręczne wykoszenie porostów gęstych twardych z dna cieku z wygrabieniem wykoszonej roślinności z dna cieku, wycinka krzaków średniej gęstości z pocięciem na zrębki rębakiem. Całość robót wykonana na odcinku o długości 6 km.

 •  Rzeka Struga A Bietowo – gmina Lubichowo, ręczne wykoszenie porostów gęstych twardych ze skarp, ręczne wykoszenie porostów gęstych twardych z dna z wygrabieniem wykoszonej roślinności z dna cieku, wycinka krzaków średniej gęstości z pocięciem na zrębki rębakiem. Wszystko wzdłuż koryta na długości 2,9 km.

 • Rzeka Pliszka - gmina Bobowo, na długości  2.7 km wykonano: ręczne wykoszenie porostów gęstych twardych ze skarp (100%), ręczne okoszenie dna z wygrabieniem wykoszonej roślinności z dna rzek, usunięcie zatoru  z dna rzeki Pliszki.

 • Kanał Bytoński – gmina Zblewo, na odcinku  4.2 km wykonano, ręczne wykoszenie porostów gęstych twardych ze skarp, ręczne wykoszenie porostów gęstych twardych z dna cieku z wygrabieniem wykoszonej roślinności z dna kanału, mechaniczne hakowanie dna, uporządkowanie terenu po mechanicznym hakowaniu.

rz Smela

Rzeka Smela po przeprowadzeniu robót. Fot. PGW Wody Polskie

Prace prowadzone przez Nadzór Wodny w Świeciu na rzekach:

 • Zelgoszczówka na łącznej długości 5,2 km - przeprowadzono ręczne wykoszenie skarp i dna z wygrabieniem, hakowanie dna, gm. Lubichowo, pow. starogardzki;

 • Stara Wda na długości ok. 2 km - ręczne wykoszenie skarp i dna z wygrabieniem, gm. Lubichowo, pow. starogardzki;

 • Struga Lubiki na odcinku 1,25 km - ręczne wykoszenie skarp i dna z wygrabieniem, hakowanie dna, gm. Czarna Woda, pow. starogardzki;

 • Struga Karszanek na dystansie 4,623 km - ręczne wykoszenie skarp i dna z wygrabieniem, gm. Osiek, pow. starogardzki;

 • Potok Młyński na długości koryta ok. 4 km - ręczne wykoszenie skarp i dna z wygrabieniem, gm. Bukowiec, pow. świecki;

 • Golionka przez 5,6 km koryta przeprowadzono ręczne wykoszenie skarp i dna z wygrabieniem, hakowanie dna, gm. Śliwice, pow. tucholski, gm. Osie, pow. świecki;

 • Prusina na odcinku ok. 6 km - ręczne wykoszenie skarp i dna z wygrabieniem, gm. Osieczna, Śliwice, pow. starogardzki, tucholski;

 • Struga Zdrojanka na łącznym dystansie 0,89 km – wykonano ręczne wykoszenie skarp i dna z wygrabieniem, hakowanie dna, gm. Osie, pow. świecki.

Karszanek IMG 8039

Struga Karszanek. Fot. PGW Wody Polskie

Prace prowadzone przez Nadzór Wodny w Tucholi

Przeprowadzono koszenia na rzekach: Kamionka (na długości 32 km), Rzepiczna (2,8 km), Struga Baba (2,75 km), Struga Kicz (19 km).

Rzepiczna w km 2863 po

Rzeka Rzepiczna. Fot. PGW Wody Polskie

Prace prowadzone przez Nadzór Wodny w Wąbrzeźnie

 • Kanał Książki, gmina Książki: wykaszanie roślinności z powierzchni skarp i dna, usuwanie roślinności korzeniącej się w dnie w km 0+000 – 5+400

 • Kanał Łąkowy, gmina Gardeja: wykaszanie roślinności z powierzchni skarp i dna, usuwanie roślinności korzeniącej się w dnie na długości ok. 3,5 km.

 • Ciek Polderowy, gmina Gardeja: wykaszanie roślinności z powierzchni skarp i dna, usuwanie roślinności korzeniącej się w dnie  długości niemal 5 km.

 • Rzeka Gardęga w gminach Rogóźno: Gardeja, Łasin, wykaszanie roślinności z powierzchni skarp i dna, usuwanie roślinności korzeniącej się w dnie na długości ponad 20 km.

rzeka gardęga

Rzeka Gardęga po przeprowadzeniu prac. Fot. PGW Wody Polskie

Kanał Elbląski

Załoga pochylni Kanału Elbląskiego przystąpiła do przeglądu torowisk w części podwodnej.

Pochylnie IMG 1574

Pochylnia Całuny (stanowisko górne) podczas przeglądu. Fot. PGW Wody Polskie

%MCEPASTEBIN%