Wody Polskie przeprowadziły szkolenia pn. „Metody ograniczania ryzyka powodziowego” skierowane do pracowników administracji samorządowej oraz służb z rejonu Żuław. Zostały one przeprowadzone 28 i 29 października br. w formule on-line.

Szkolenia wzbudziły również zainteresowanie radnych i działaczy społecznych w regionu Żuław i zgromadziły przed komputerami ok. 80 osób.

Podczas wykładów i warsztatów uczestnicy zapoznali się ze stosowanymi współcześnie strategiami ochrony przed powodzią, podziałem kompetencji administracyjnych dotyczących działań ograniczających ryzyko powodziowe oraz konkretnymi metodami ograniczania zagrożenia powodziowego.

Szkolenia zorganizowane zostały się w ramach kampanii informacyjno-edukacyjnej Systemu Monitoringu Ryzyka Powodziowego. Jest to jedno z zadań projektu Kompleksowe Zabezpieczenie Przeciwpowodziowe Żuław – Etap II.

Wiosną 2021 planowane są szkolenia dla nauczycieli szkół podstawowych z zakresu zarządzania ryzykiem powodziowym  i ochrony przeciwpowodziowej. Przygotowane zostały scenariusze lekcji, (klasy IV-VI  i VII – VIII),  materiały dydaktyczne, w tym prezentacje.

Projekt Kompleksowe Zabezpieczenie Przeciwpowodziowe Żuław – Etap II – Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gdańsku jest dofinansowany przez Unię Europejską z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.