Nadzór Wodny w Kwidzynie przeprowadził w trybie awaryjnym koszenie roślinności na skarpach i  hakowanie roślinności krzewiącej się na dnie kanałów Reja C i Reja D na nizinie Kwidzyńskiej. Łącznie skoszono roślinność na długości 2 600 m.

Działania podjęto po interwencji mieszkańców, którzy zgłosili podtapianie upraw kukurydzy. Woda nie odpływała wskutek zarośniecia kanałów.

Prace przyniosły spodziewany efekt, czyli cofnięciesię  wody w obręb koryta. Na pozostałych odcinkach wspomnianych kanałów nie stwierdzono zagrożenia powodziowego.

Kanały Reja C i D nie znajdują się na obszarze chronionym przyrodniczo. W korytach kanałów nie występują tamy bobrowe. Ponowne prace konserwacyjne w  tym regionie wpisane są do planu utrzymania wód na rok 2021.

Prace wykonano połączonymi siłami Zarządów Zlewni w Tczewie i Elblągu.