W odpowiedzi na publikację, jaka ukazała się 11  grudnia br., w tygodniku Czas Chełmna, Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie informuje:

Przykład budowy obwodnicy Lisewa pokazuje, że bardzo dużo zależy od jakości dokumentacji załączonej do wniosku.

Postępowanie dla Gminy Lisewo  miało braki formalne i merytoryczne. Wniosek o pozwolenie wodnoprawne wpłynął do Wód Polskich w połowie kwietnia 2018 r. Przypominamy, że był to trudny okres transformacji, kiedy struktury Państwowego Gospodarstwa Wodnego dopiero krzepły wchodząc w czwarty miesiąc istnienia.

Pierwsze wezwanie o uzupełnienie braków wysłano z Wód Polskich do inwestora 7 listopada  2018. Brakowało w dokumentacji decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Decyzję  o środowiskowych uwarunkowaniach Gmina uzyskała 30 listopada 2018. Dokumentacja dalej nie była prawidłowo wykonana pod kątem przepisów Prawa Wodnego. W związku z czym nastąpiły w 2019 i 2020 r. kolejne wezwania o uzupełnienie.

Liczba wniosków wpływających do Wód Polskich systematycznie rośnie. Błędy czy braki w dokumentacji powodują konieczność zwiększenia nakładów pracy na ich rozpatrzenie. W poprzednim roku zostało zwiększone zatrudnienie w dziale zgód wodnoprawnych, aby uniknąć opóźnień w rozpatrywaniu dokumentów. Samorządy nie zgłaszają obecnie żadnych zastrzeżeń co do terminowości załatwiania spraw.

W załączniku artykuł zamieszczony w Czasie Chełmna.

Załączniki:
PlikOpisRozmiarUtworzonoOstatnia modyfikacja
Pobierz plik (1.JPG)1.JPG 177 kB2020-12-15 13:072020-12-15 13:07