24 grudnia, przed południem, kierownik Nadzoru Wodnego w Grudziądzu otrzymał zgłoszenie o zanieczyszczeniu, w centrum miasta, Rowu Hermana substancją przypominającą ropę.

Plamy tej substancji widziane były na wysokości dworca PKS w Grudziądzu. Nadzór Wodny, po powiadomieniu Zarządu Zlewni, przeprowadził wizję lokalną. Zlustrowano odcinek kanału na długości ponad kilometra, od teatru do torów kolejowych. Na całym odcinku stwierdzono płynące plamy. Częstotliwość występowania plam wzrastała w miarę zbliżania się do torów kolejowych. W powietrzu wyczuwalny był zapach ropy.

Na miejsce przybyła Policja i Straż Miejska celem stwierdzenia źródła zanieczyszczenia. Lustracja rowu była kontynuowana na górnym odcinku powyżej zakładów Rossman, gdzie stwierdzono czystą wodę. Powyżej torów kolejowych stwierdzono wylot rury średnicy około 30 cm, z którego wydobywały się plamy substancji ropopochodnej.

wylot row hermana 1 780 a

Miejsce wylotu substancji zanieczyszczającej Rów Hermana. Fot. PGW Wody Polskie

Do zebrania substancji zanieczyszczającej wodę przystąpiła Straż Pożarna. Specjalistyczny sprzęt został skierowany do wlotu Rowu Hermana do portu wiślanego.

O sytuacji poinformowano również Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska.

Po sprawdzeniu dokumentów źródłowych okazało się, że rura z której wydobywa się substancja ropopochodna należy do wylotu kanalizacji deszczowej. Szczegółowym dochodzeniem zajęła się Straż Miejska.