Wody Polskie udostępniły ratownikom z Grupy Ratownictwa Wodno - Nurkowego OSP Solec Kujawski bydgoską śluzę Czersko Polskie na ćwiczenia z zakresu działań na zamarzniętych zbiornikach wodnych.

Ćwiczenia miały na celu utrwalenie wiedzy i umiejętności ratowników o ratownictwie podlodowym oraz zapoznanie się z działaniami prowadzonymi na tego typu obiektach hydrotechnicznych. W trakcie ćwiczeń poruszone zostały aspekty dotyczące prowadzenia prac podwodnych pod lodem, ratownictwa medycznego i hipotermii.

Ćwiczenia przebiegały w trudnych warunkach ze względu na niską temperaturę i kruchość lodu, który mimo kilku dni mrozu był cienki i załamywał się pod osobami wchodzącymi na taflę.

Stopień wodny Czersko Polskie, znajdujący się w administracji RZGW Gdańsk, tworzą śluza i jaz na połączeniu Wisły i Brdy (drogi wodnej Wisła - Odra). Stopień wodny Czersko Polskie położony jest w mieście Bydgoszcz.

Zadaniem stopnia jest umożliwienie żeglugi rzeką Brdą skanalizowaną (od rz. Wisły do Kanału Bydgoskiego i dalej do Odry).

Śluza została oddana do użytku w 1999 r. Zastąpiła wyeksploatowaną śluzę Brdyujście.

Stopień Czersko Polskie składa się z następujących obiektów:

  • śluza komorowa Czersko Polskie
  • jaz walcowy
  • przepławka przy jazie walcowym (prawy przyczółek jazu)
  • elektrownia wodna w maszynowni jazu (na lewym brzegu)
  • elektrownia wodna na prawym brzegu jazu
  • nieczynna śluza Brdyujście

nurkowie czersko polskie 364 n

Fot. PGW Wody Polskie