Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gdańsku przykłada szczególną wagę do edukacji powodziowej na terenie Żuław, jako na obszarze o największym zagrożeniu powodziowym w Polsce. Żuławy są wyjątkowo piękną i bogatą gospodarczo krainą, lecz ze względu na swoje  położenie na terenach depresyjnych i przydepresyjnych jej byt jest w dużej mierze zależny od człowieka i jego działań w zakresie gospodarki wodnej, w tym działań przeciwpowodziowych.  Działania edukacyjne są jednym z filarów ograniczania ryzyka powodziowego, dlatego w ramach kampanii informacyjno-edukacyjnej Systemu Monitoringu Ryzyka Powodziowego zorganizowany został cykl 10 szkoleń dla nauczycieli. Szkolenia są jednym z zadań projektu „Kompleksowe Zabezpieczenie Przeciwpowodziowe Żuław – Etap II – Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gdańsku” i mają na celu zwiększenie świadomości społeczności lokalnej o zagrożeniu i ochronie przeciwpowodziowej na Żuławach. W cyklu szkoleń uczestniczyło 135 nauczycieli,  którzy zapoznali się ze scenariuszami  lekcji o tematyce ochrony przeciwpowodziowej  dla dwóch grup wiekowych (klasy IV-VI i VII – VII) oraz  z materiałami wspierającymi. Interaktywna forma szkolenia pozwoliła na wymianę wiedzy i doświadczeń pomiędzy nauczycielami. Wykładowcą była Pani Małgorzata Siudak certyfikowany trener i szkoleniowiec, specjalista ds. edukacji powodziowej i środowiskowej, metod ograniczania skutków powodzi w skali lokalnej, gospodarki wodnej i ochrony środowiska w gminach.

Każde szkolenie trwało 2 godziny i składało się z dwóch części:

  • teoretycznej, w ramach której prezentowano film dotyczący zagrożenia powodziowego na Żuławach, historii ochrony przed powodzią oraz aktualnie działającego na tym terenie systemu przeciwpowodziowego oraz wykład omawiający strategie ograniczania ryzyka powodziowego.
  • praktycznej, w ramach której prezentowano przygotowane dla nauczycieli materiały dydaktyczne i edukacyjne, w tym scenariusze zajęć dla klas IV-VI i VII-VIII.

Materiały szkoleniowe  - scenariusze lekcji są dostępne na naszej stronie w zakładce Nasze działania – Aktywni Błękitni.