2 kwietnia 2021, na pochylni Vulcan Stoczni Gryfia SA odbyło się wodowanie drugiego z serii lodołamacza liniowego Nerpa, który powiększy flotę lodołamaczy Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdańsku. Nerpa, pod kątem technicznym jest jednostką bliźniaczą dla Narwala. Kadłub, konserwacja oraz montaż systemów rurociągów jak i urządzeń odbywał się w hali produkcyjnej. Po zwodowaniu, poszczególne systemy rurociągów będą próbowane i zdawane dla kontroli jakości. W maju planowane jest zakończenie prac montażowych układu napędowego i rozpoczęcie prób tzw. na uwięzi. Planowany termin przekazania jednostki dla RZGW w Gdańsku, to druga połowa czerwca 2021r.
Kolejna nowa jednostka, oprócz zwodowanej już Pumy (lodołamacz czołowy) oraz Narwala (lodołamacz liniowy)  powiększy flotę lodołamaczy Wód Polskich w RZGW w Gdańsku i już w przyszłym sezonie będzie brała udział w akcji zimowej osłony przeciwpowodziowej na Dolnej Wiśle.

W ostatnim sezonie zimowym lodołamacze Wód Polskich dzielnie pracowały, aby zapewnić bezpieczeństwo mieszkańcom rejonu Dolnej Wisły. Poza nowymi, wymienionymi wyżej  jednostkami, Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gdańsku dysponuje pięcioma lodołamaczami zwodowanymi w latach osiemdziesiątych ubiegłego wieku. Są to czołowy Tygrys i liniowe Żbik, Rekin, Foka, Orka. Obecnie trwają prace przy trzecim z liniowych lodołamaczy  Manat, który dołączy do pozostałych.

Główne parametry wszystkich lodołamaczy liniowych:

- długość całkowita – 28,07 m

- szerokość całkowita – 7,07 m

- wysokość boczna – 2,4 m

- zanurzenie maksymalne – 1,7 m

- wysokość nierozbieralna przy zanurzeniu maksymalnym – 3,7 m

- silnik główny spalinowy o mocy 597 KW (800 KM)

- śruba napędowa stała

- wyporność przy zanurzeniu projektowym – 132 t.

Projekt dofinansowany przez Unię Europejską

Budowa lodołamacza czołowego oraz trzech lodołamaczy liniowych jest realizowana w ramach projektu „Budowa lodołamaczy dla RZGW Gdańsk”, dofinansowanego w 85% z Funduszu Spójności  Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Wybudowanie czterech sztuk lodołamaczy odbywa się w trybie „zaprojektuj i wybuduj”.

Lodołamacz NERPA