Wody Polskie dokładają wszelkich starań, by zapewniać dobre standardy obsługi tysięcy swoich klientów. Każdy nadzór wodny, zarząd zlewni lub regionalny zarząd  Wód Polskich przyjmie każdy wniosek, nawet jeśli powinien być skierowany do innej jednostki organizacyjnej. Zachęcamy jednak do składania wniosków do właściwych jednostek Wód Polskich, co przyśpiesza ich rozpatrywanie.

Poniżej znajdziesz najważniejsze informacje dotyczące pozwoleń wodnoprawnych i zgłoszeń wodnoprawnych. Są one dostępne również w serwisie biznes.gov.pl.

Zgłoszenie wodnoprawne 
Zamierzasz wybudować pomost nad wodą lub wykopać staw? A może chcesz mieć dom albo restaurację na rzece? Możesz zrealizować takie inwestycje, jeśli dokonasz zgłoszenia wodnoprawnego, a nadzór wodny nie sprzeciwi się temu. Tutaj dowiesz się, kiedy i jak złożyć zgłoszenie.

Pozwolenie wodnoprawne 
Chcesz wybudować urządzenie wodne albo planujesz inwestycję wymagającą korzystania z wód lub mogącą wpływać na ich stan? Możesz potrzebować pozwolenia wodnoprawnego. Tutaj dowiesz się, jak uzyskać takie pozwolenie.

Katalog opłat naliczanych i pobieranych przez Wody Polskie
Wody Polskie naliczają i pobierają opłaty za różnego rodzaju sposoby korzystania z wód, m.in. za usługi wodne. Użytkownicy wód uczestniczą w finansowaniu gospodarki wodnej, zgodnie z zasadą zwrotu kosztów, która wynika z unijnej tzw. Ramowej Dyrektywy Wodnej.

Zasady gospodarowania mieniem Skarbu Państwa
Wyciąg z Procedury gospodarowania mieniem Skarbu Państwa będącym we władaniu PGW Wody Polskie - Regionalnych Zarządów Gospodarki Wodnej.

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach
Wody Polskie są organem współdziałającym w postępowaniach prowadzonych przez jednostki samorządowe i inne organy właściwe do wydania decyzji o środowiskowych. Jeśli planujesz przedsięwzięcie, które może znacząco oddziaływać na środowisko, pamiętaj o obowiązku uzyskania oceny oddziaływania na środowisko.

Potwierdzenie zgodności z celami środowiskowymi
Wniosek o wydanie dokumentu potwierdzającego zgodność z celami środowiskowymi dla jednolitych części wód powierzchniowych i podziemnych należy składać do właściwego miejscowo dyrektora regionalnego zarządu gospodarki wodnej w Wodach Polskich.
 
Zwrot gminom utraconych dochodów z tytułu zwolnienia od podatku od nieruchomości
Informacja dla gmin w sprawie wniosków o zwrot utraconych dochodów
 
Udostępnianie danych z Systemu Informacyjnego Gospodarowania Wodami
Chciałbyś pozyskać informacje bądź dane gromadzone w Systemie Informacyjnym Gospodarowania Wodami? Tutaj dowiesz się, w jaki sposób możesz uzyskać do nich dostęp.

 
Skargi i wnioski
Interesanci zgłaszający się w RZGW w Gdańsku w sprawach skarg i wniosków przyjmowani są przez Wydział Organizacji RZGW, przez Zarządy Zlewni i Nadzory Wodne, w poniedziałki w godzinach 13.00-14.00 oraz we wtorki w godzinach 16.00-17.00, po wcześniejszym przedstawieniu przedmiotu rozmowy i uzgodnieniu terminu z sekretariatem. Zapoznaj się z informacją o przyjmowaniu i rozpatrywaniu skarg i wniosków w rozumieniu przepisów działu VIII ustawy Kodeks Postępowania Administracyjnego. Wzory formularzy

Petycje
Zapoznaj się z informacją o petycjach w rozumieniu przepisów ustawy o petycjach.

FAQ
Nie wiesz do kogo złożyć zgłosznie, jak przygotować niezbędne dokumenty? Zastanawiasz się czy Twoje działanie wymaga pozwolenia wodnoprawnego? Zapoznaj się z listą najszczęściej zadawanych pytań i odpowiedzi.