Jedyna w ciągu roku okazja, poznania Kanału Elbląskiego niepokrytego wodą, nadarzyła się w sobotę 23 października br. Tego dnia zorganizowany został przez Regionalny Zarząd Wód Polskich w Gdańsku spacer po dnie osuszonego Kanału Elbląskiego. Wzięli w nim udział turyści – pasjonaci tego niezwykłego obiektu hydrotechnicznego.

Trasa spaceru biegła w korycie i wokół górnego stanowiska pochylni w Buczyńcu. Po obniżeniu poziomu wody w korycie Kanału widoczne są elementy torowiska na co dzień ukryte przed wzrokiem żeglarzy, a bardzo ważne dla funkcjonowania pochylni. Spacer prowadził doświadczony przewodnik turystyczny, który fachowo acz przystępnie objaśniał zebranym działanie poszczególnych urządzeń pochylni.

Każdego roku, po zakończeniu sezonu żeglugowego, poziom wody w Kanale Elbląskim jest obniżany do poziomu niezbędnego dla przeprowadzenia przeglądów i konserwacji. Poziom wody jest ponownie podnoszony wiosną, przed rozpoczęciem sezonu.

Więcej o Kanale Elbląskim: Pochylnie Kanału Elbląskiego