W trosce o jakość wód podziemnych, Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gdańsku złożył do Wojewody Pomorskiego wniosek o ustanowienie obszaru ochronnego dla Głównych Zbiorników Wód Podziemnych Nr 110 i 112.

Andrzej Winiarski, dyrektor RZGW w Gdańsku, spotkał się, w czwartek 23 czerwca br., z Wicewojewodą Pomorskim Aleksandrem Jankowskim oraz przedstawicielami Pomorskiej Izby Rolniczej. Celem spotkania było omówienie zakresu obostrzeń zawartych w złożonym wniosku. Przyjęto szereg uwag i postulatów środowiska rolniczego. Po dyskusji uzgodniono dalsze doprecyzowywanie wniosku.

Główny Zbiornik Wód Podziemnych Nr 110 – Pradolina Kaszubska, położony jest w północnej części województwa pomorskiego. Obszar zbiornika, o powierzchni 146,95 km2 obejmuje wschodni odcinek pradoliny Redy-Łeby i pradolinę Kaszubską, stanowiącą część Pobrzeża Kaszubskiego.

Główny Zbiornik Wód Podziemnych nr 112 – Żuławy Gdańskie, zlokalizowany jest w granicach województwa pomorskiego (powiaty: m. Gdańsk, m. Sopot, gdański).  Łączna powierzchnia zbiornika to 100 km2, podzielona na część północną (Taras nadmorski) i południową (Żuławy Gdańskie).

W granicach województwa znajduje się 18 Głównych Zbiorników Wód Podziemnych (GZWP), stanowiących strategiczne źródło zaopatrzenia mieszkańców regionu w wodę do picia, sześć GZWP rozciąga się na tereny województw sąsiednich. Do zbiorników o największych szacunkowych zasobach dyspozycyjnych zaliczają się GZWP 107 Pradolina rzeki Łeby, GZWP 110 Pradolina Kaszuby i rzeka Reda, GZWP 117 Zbiornik Międzymorenowy Bytów. Dla dwóch GZWP obejmujących teren Trójmiasta planuje się ustanowienie obszarów ochronnych.  Ogólne zasoby eksploatacyjne wód podziemnych szacowane są na 1,4 mln. m3 i stanowią 8,6 proc. ogółu zasobów Polski, lokując województwo pomorskie na czwartym miejscu w kraju.