Zespół ds. Żeglugi Śródlądowej i Turystyki Wodnej, działający przy Regionalnym Zarządzie Gospodarki Wodnej w Gdańsku, spotkał się z  samorządowcami województw kujawsko-pomorskiego i pomorskiego. Tematem spotkania, zorganizowanego przez Urząd Gminy w Solcu Kujawskim był rozwój dróg wodnych na obszarze działania RZGW w Gdańsku, w szczególności w województwie kujawsko-pomorskim.

Osobny punkt obrad poświęcono budowie nabrzeża przeładunkowego na Wiśle w Solcu Kujawskim. Zebrani udali się również na wizję lokalną w miejscu planowanego terminalu.

- Budowa terminalu multimodalnego w Solcu Kujawskim jest w mojej ocenie kluczowa dla rozwoju żeglugi na Wiśle. Można pogodzić rozwój infrastruktury transportowej na Wiśle z utrzymaniem dobrego stanu środowiska naturalnego. Chciałbym aby Wisła utrzymała przynajmniej drugą klasę drogi wodnej, co jest możliwe i nie wymaga dużej ingerencji w przyrodę. – powiedział po spotkaniu Andrzej Winiarski, dyrektor RZGW w Gdańsku.

Zaprezentowano też inwestycje wodne, które znalazły się w strategii województwa kujawsko-pomorskiego. Omówiono kolejne kroki do wprowadzenia żeglugi nocnej na Wiśle, jako ważnego elementu rozwoju turystyki wodnej w regionie.

Solec DSC04772

W spotkaniu udział brali przedstawiciele:

  • PGW Wody Polskie
  • Gminy Solec Kujawski
  • Urzędu Marszałkowskiego woj. K-P
  • Urzędu Marszałkowskiego woj. Pom.
  • Urzędu Miejskiego w Bydgoszczy
  • Zarządu Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy
  • Nadwiślańskiej Organizacji Turystycznej
  • Przystani Łochowo
  • UŻŚ w Bydgoszczy
  • La Mare sp. z o.o.

Solec 20220712 143735