Ustawa z dnia 7 lipca 2022 r. o zmianie ustawy – Prawo wodne oraz niektórych innych ustaw (Dz. u. 2022 poz. 1549) wprowadziła nowe zapisy w Ustawie z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. 1996 Nr 132 poz. 622, z późn. zm.), nakładające na gminy nowy obowiązek sprawozdawczy dotyczący gospodarowania nieczystościami ciekłymi (art. 3 ust. 5 i 6).

W związku z tym w celu ułatwienia Państwu przekazania wymaganych danych Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie we współpracy z Głównym Inspektoratem Ochrony Środowiska opracowało wzór ankiety sprawozdawczej w arkuszu MS EXCEL (w załączeniu). Ww. sprawozdanie zostało zmodyfikowane w wyniku wątpliwości i sugestii zgłaszanych przez gminy.

Wypełnioną ankietę należy przesłać w wersji elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym w nieprzekraczalnym terminie do 30 kwietnia 2024 r. do Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wody Polskie w Gdańsku oraz do Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Gdańsku.

W załącznikach znajdą Państwo:

  1. wzór ankiety sprawozdawczej w arkuszu MS EXCEL
  2. FAQ – najczęściej zadawane pytania
Załączniki:
PlikOpisRozmiarUtworzonoOstatnia modyfikacja
Pobierz plik (Klauzula RODO.pdf)Klauzula RODO.pdf 87 kB2024-03-25 11:012024-03-25 11:01
Pobierz plik (Ankieta sprawozdawcza.zip)Ankieta sprawozdawcza.zip 18 kB2024-03-04 12:492024-03-04 12:49
Pobierz plik (FAQ - najczęściej zadawane pytania.pdf)FAQ - najczęściej zadawane pytania.pdf 66 kB2024-03-04 12:492024-03-04 12:49