Aktywni Błękitni – szkoła przyjazna wodzie, to nazwa programu edukacyjnego wdrożonego przez Wody Polskie skierowanego do uczniów szkół podstawowych. W środę 2 października odbyła się uroczysta inauguracja programu.

Inauguracja miała miejsce na pokładzie lodołamaczy Tygrys i Rekin. Tam została przeprowadzona pierwsza „lekcja terenowa”. Uczniowie zapoznali się z budową lodołamaczy i ich rolą w ochronie przeciwpowodziowej regionu Dolnej Wisły. Sygnał dzwonkiem do rozpoczęcia nietypowej lekcji dał prezes Wód Polskich, Przemysław Daca.

Program Aktywni Błękitni objęty jest patronatem Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, Marka Gróbarczyka.

Celem programu jest stworzenie sieci szkół „przyjaznych wodzie - AKTYWNI BŁĘKITNI”,  które we współpracy z rodzicami, nauczycielami i uczniami oraz społecznością lokalną systematycznie  i planowo działają na rzecz edukacji o zrównoważonym rozwoju w gospodarce wodnej, szczególnie ochrony środowiska, ochrony przeciwpowodziowej i zapobieganiu skutkom suszy. Program zakłada lekcje terenowe na obiektach hydrotechnicznych zarządzanych przez Wody Polskie. Projekt jest skierowany do uczniów szkół podstawowych województwa pomorskiego, kujawsko-pomorskiego i warmińsko-mazurskiego.

Gośćmi specjalnymi uroczystości byli partnerzy programu: Pomorski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej nadbrygadier Tomasz Komoszyński, Zastępca Pomorskiego Komendanta Wojewódzkiego Policji inspektor  Robert Sudenis i Komendant Policji Wodnej Nadkomisarz Tomasz Dzierżanowski. Gośćmi honorowymi byli: Senator RP – Antoni Szymański, Poseł na Sejm Kazimierz Smoliński, Dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku Alicja Kinczewska - Dybek, Wizytator Pomorskiego Kuratorium Oświaty Rafał Skrzypiński.

Więcej na temat programu publikujemy TUTAJ

DSC01382a

Fot. PGW Wody Polskie

DSC01377a

Fot. PGW Wody Polskie

DSC01376a

Fot. PGW Wody Polskie