Grupa studentów studiów I stopnia kierunku Transport na Wydziale Inżynierii Lądowej i Środowiska Politechniki Gdańskiej, uczestniczyła w  wycieczce do Śluzy Południowej i Północnej w Przegalinie. Wizyta odbywała się pod kierunkiem mgr inż. Patrycji Jerzyło w ramach realizacji programu zajęć z przedmiotu Drogi Wodne i Porty.

 W trakcie wizyty, studenci zapoznali się z budową i zasadą działania Śluzy Południowej, a także zakresem wykonywanych obecnie prac modernizacyjnych obiektu przez firmę Strabag. Dowiedzieli się o historii i planach rewitalizacji zabytkowych mechanizmów przy nieczynnej Śluzie Północnej.

Przy okazji zwiedzania miejsca postojowego Flotylli Lodołamaczy, studenci mieli okazję zobaczyć mostek nawigacyjny, maszynownię i część socjalną lodołamacza czołowego Tygrys oraz zapoznali się z zasadami przeprowadzania Akcji Lodołamania.

W roli przewodnika wystąpił Tomasz Tobieński z Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdańsku, który przekazał studentom wiele ze swojej rozległej praktycznej znajomości tematu.

Wizyty studentów, połączone z prelekcjami ekspertów, są częścią kompleksowych działań edukacyjnych prowadzonych przez Wody Polskie skierowanych do osób zaangażowanych w rozwój gospodarki wodnej w Polsce.