Na zajęciach z przedmiotu "Monitoring Środowiska” nie można pominąć kwestii monitoringu środowiska wodnego oraz monitoringu przeciwpowodziowego. Po tę wiedzę studenci z Wydziału Oceanografii i Geografii Uniwersytetu Gdańskiego udali się do Wód Polskich. W Regionalnym Zarządzie Gospodarki Wodnej w Gdańsku wysłuchali wykładu na temat roli Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w zapewnieniu bezpieczeństwa przeciwpowodziowego i zapobieganiu skutkom suszy. Szczególne zainteresowanie słuchaczy wzbudzały kwestie inwestycji na Dolnej Wiśle i ochrony środowiska.