W miejscowości Małdyty doszło do zniszczenia bariery mostu na drodze wojewódzkiej. Oderwane elementy mostu spały do koryta Kanału Elbląskiego. Uszkodzenie, odkryte przez pracownika Wód Polskich, zostało zgłoszone do zarządcy drogi oraz policji.

Odcinek Kanału pod uszkodzonym mostem został odpowiednio oznakowany. Kanał Elbląski poza sezonem żeglugowym jest wyłączony z eksploatacji, w związku z czym nie ma zagrożenia dla żeglugi.

Trwają rozmowy z Zarządem Dróg Wojewódzkich w Olsztynie nt. zakresu i terminu prac naprawczych.

Policja ustala sprawcę zniszczeń.

 

Małdyty most 458541531706576