Aktualizacja z 11 stycznia br.

Nie cichną sztormy na Bałtyku.

Prognozowany wiatr z kierunku północnego na Żuławach i Zalewie Wiślanym oraz na wybrzeżu wschodnim spowodował lokalnie przekroczenia stanów ostrzegawczych.

W związku z powyższą sytuacją hydrologiczną tj. stanami ostrzegawczymi (bez przekroczenia stanów alarmowych) poziomu wód, informujemy że nie wystąpiły niepokojące zjawiska poza podwyższonym stanem wody. Wiatr z kierunku północnego, zgodnie z prognozami słabnie i zmienia kierunek. Najwyższe stany wody odnotowano w godzinach nocnych. W tej chwili woda się stabilizuje z lekką tendencją zniżkową.

Wcześniejsze informacje o zagrożeniach

W związku z prognozowanym na niedzielę, 5 stycznia br. wiatrem z sektora północnego i wysokim napełnieniem Bałtyku przewidywane są lokalne przekroczenia stanów ostrzegawczych na wybrzeżu wschodnim, Żuławach Wislanych i rejonie Zalewu Wiślanego.

Stopień zagrożenia 2.

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 90 proc. w woj. pomorskim, na Żuławach 80 proc.

Służby Wód Polskich, podległe Regionalnemu Zarządowi Gospodarki Wodnej w Gdańsku, w terenie na bieżąco monitorują sytuację. Pracownicy Nadzorów wodnych sprawdzają stan wałów przeciwpowodziowych. Szczególną uwagę poświecono rejonowi ujścia Wisły oraz Zalewu Wiślanego (powiaty elbląski i nowodworski).

W niedzielę, 5 stycznia br., o godz. 6.00 zaobserwowano przekroczenie stanu alarmowego na Martwej Wiśle tj. 584 cm z tendencją malejącą. Stan na godz. 09.00 wynosił 563 cm (550 cm ostrzegawczy). Dodatkowo na wodowskazach w Tujsku, Nowotkach i Nowakowie zaobserwowano stany ostrzegawcze w przedziale od 575 cm do 590 cm.

Stan ten zmienia się bardzo dynamicznie osiągając chwilowo poziom alarmowy po czym obniża się do wysokiego i ostrzegawczego. Wiatr z kierunku północnego, zgodnie z prognozami ma słabnąć i zmieniać kierunek. Najwyższe stany wody odnotowano w godzinach porannych. W tej chwili woda się stabilizuje z lekką tendencją zniżkową.

Wały przeciwpowodziowe są okoszone i naprawione w zakresie szkód bobrowych, przed okresem zimowym zakończono także prace dogęszczeniowe związane z usunięciem przesiąków.

Centrum Operacyjne Ochrony Przeciwpowodziowej RZGW w Gdańsku pozostaje w gotowości. Urządzenia hydrotechniczne i infrastruktura przeciwpowodziowa są sprawne. Wszystkie stacje pomp działają bezawaryjnie.

Ostrzeżenia IMGW obowiązywały do niedzieli 5 stycznia, do godz. 12.00.

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie realizuje projekt "Kompleksowe Zabezpieczenie Przeciwpowodziowe Żuław - Etap II - Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gdańsku", którego celem jest zwiększenie poziomu skuteczności ochrony przeciwpowodziowej wpływającej bezpośrednio na wzrost potencjału dla zrównoważonego rozwoju Żuław. Realizacja celu głównego poprzez odbudowę i modernizację systemu ochrony przeciwpowodziowej Żuław, przyczyni się do wzrostu zabezpieczenia przed powodziową ludności, obiektów przemysłowych i innych gałęzi gospodarki oraz infrastruktury technicznej i osadniczej.