Zgodnie z art. 89 ust 2 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne i art. 1 ust. 11 ustawy z dnia 8 listopada 2019 r. – zmiana ustawy Prawo Wodne oraz niektórych innych ustaw, informujemy o obowiązku przesłania wypełnionej ankiety sprawozdawczej z realizacji KPOŚK za 2019 rok.

Wypełnioną ankietę sprawozdawczą z realizacji KPOŚK za 2019 rok należy przesłać w wersji papierowej  i elektronicznej (drogą mailową) do Regionalnego Zarządu Gospodarki w Gdańsku w terminie do 28 lutego 2020 r. Wersję elektroniczną ankiety sprawozdawczej należy przesłać w edytowalnym formacie xls na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. z dopiskiem „KPOŚK 2019 + nazwa aglomeracji” w temacie.

Sprawozdawczością objęte są wszystkie aglomeracje ujęte w V AKPOŚK (AKPOŚK 2017). Aglomeracje powinny przedstawiać stan realizacji KPOŚK na dzień 31 grudnia 2019 r., uwzględniając obowiązującą uchwałę (rozporządzenie), nawet jeśli aglomeracje są w trakcie zmiany lub likwidacji.

W przypadku wypełniania informacji, które nie uległy zmianie (dane aglomeracji, współrzędne geograficzne, dane oczyszczalni, odbiornik ścieków itp.) należy skorzystać ze sprawozdań z realizacji KPOŚK z 2018 r. dostępnych na stronie PGW Wody Polskie.

Ankieta sprawozdawcza z realizacji KPOŚK za 2019 rok oraz dodatkowe informacje znajdują się na stronie internetowej PGW Wody Polskiej i BIP pod adresem:

Strona: https://www.wody.gov.pl/nasze-dzialania/krajowy-program-oczyszczania-sciekow-komunalnych

BIP: https://wodypolskie.bip.gov.pl/kzgw/wzor-sprawozdania-z-realizacji-kposk-za-2019-rok.html

W związku z koniecznością przeprowadzenia weryfikacji poprawności i kompletności danych przekazanych w ankiecie sprawozdania z realizacji KPOŚK za 2019 r., niezbędne jest pozyskanie w niej danych umożliwiających późniejszy kontakt z osobami wypełniającymi ankietę. Z uwagi na powyższe prosimy również o zapoznanie się z klauzulą RODO na stronie internetowej PGW Wody Polskie.