Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie objęło patronatem konferencję Stormwater Poland, największe tego typu wydarzenie poświęcone wodom opadowym. Przewodnie hasło konferencji to "Deszcz inspiracji". Jednym z ważniejszych poruszanych tematów będą powodzie miejskie wywołane ulewnymi opadami. Przy obecnych zmianach klimatycznych z problemem tym spotyka się coraz więcej aglomeracji. Początek obrad 3 marca.

patronat wody polskie