#Stop powodzi, #Stop Suszy.

Kto jest mistrzem w oszczędzaniu wody? (oczywiście astronauci) Ile litrów wody potrzeba do wyprodukowania telefonu komórkowego? (15 tys. litrów) Na te i inne pytania szukali odpowiedzi  uczniowie klas IV i V szkoły podstawowej nr 9 w Sopocie biorącej udział w programie edukacyjnym Wód Polskich Aktywni Błękitni – szkoła przyjazna wodzie.

19 lutego, w Dniu Nauki Polskiej, w ramach „Aktywni Błękitni” - szkoła przyjazna wodzie, pracownicy Wód Polskich przeprowadzili warsztaty na temat  ekstremalnych zjawisk klimatycznych tj. powodzi i suszy. Mimo trudnych tematów uczniowie podeszli do zagadnień pełni twórczego zaangażowania zdobywając podczas ćwiczeń wiedzę nt. bezpieczeństwa przeciwpowodziowego i zapobiegania skutkom suszy. 

Program Aktywni Błękitni jest autorskim programem edukacyjnym Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie. W roku szkolnym 2019/2020 zaangażowanych jest w nim ponad 1200 uczniów ze 120 szkól z województw: pomorskiego, kujawsko-pomorskiego i warmińsko-mazurskiego.