#stormwater

Pod patronatem Wód Polskich rozpoczęła się dzisiaj (4 marca br.) w Gdańsku konferencja Stormwater Poland 2020. Wśród zaproszonych gości obecna była Zastępca Prezesa Wód Polskich ds. zarządzania środowiskiem wodnym Joanna Kopczyńska oraz z-ca dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdańsku ds. usług wodnych i zarządzania środowiskiem wodnym, Andrzej Winiarski.

Wody Polskie, w panelu poświęconym zmianom klimatycznym, zaprezentowały przygotowywany właśnie Plan Przeciwdziałania Skutkom Suszy. Wykład wzbudził duże zainteresowanie gości konferencji. Podczas dyskusji na zakończenie panelu najwięcej pytań dotyczyło właśnie tego Planu. We wszystkich wystąpieniach, w tym bloku tematycznym, wskazywano na niebagatelne znaczenie dla przyszłości Polski działań związanych z retencją i zapobieganiem skutkom suszy.

W części wystawienniczej konferencji, na stoisku Wód Polskich, prezentowano realizowane obecnie inwestycje i projekty. Szczególnych zainteresowaniem cieszył się Projekt Kompleksowe Zabezpieczenie Przeciwpowodziowe Żuław.

Konferencja Stormwater Poland to największa w Polsce konferencja dotycząca wód opadowych.  Tegoroczna, czwarta, edycja konferencji pod hasłem „Deszcz inspiracji” skupiona jest wokół nowoczesnego podejścia do wód opadowych związanym z postępującymi zmianami klimatycznymi oraz zarządzaniem w sytuacji powodzi w miastach.

Więcej o Planie Przeciwdziałania Skutkom Suszy na www.stopsuszy.pl.

#stopsuszy

stopsuszy

Prezentacja Planu Przeciwdziałania Skutkom Suszy. Fot. PGW Wody Polskie