Postępują prace przy przebudowie węzła wodnego Przegalina. Ukończono właśnie remont śluzy Południowej. Komora śluzy została zalana wodą. Trwają ostatnie prace, które pozwolą na wznowienie jej działania w maju tego roku. Zakończenie tego etapu jest szczególnie oczekiwane przez przedsiębiorstwa żeglugowe i środowisko żeglarzy. Węzeł wodny Przegalina stanowi bowiem ważny element międzynarodowej drogi wodnej E40 łącząc Wisłę – poprzez Martwą Wisłę – z portem w Gdańsku, a tym samym umożliwia żeglugę od Morza Czarnego do Bałtyku.

Bezpieczeństwo dla Żuław

Węzeł wodny Przegalina pełni ważną rolę przeciwpowodziową. Górne wrota śluzy Południowej są jednocześnie wrotami przeciwpowodziowymi, dzięki temu chronią Gdańsk i Żuławy Gdańskie przed wysokimi wodami powodziowymi od strony Wisły.

- Szczególną uwagę poświęcamy Żuławom, ze względu na ich depresyjne położenie i zagrożenie powodziowe – powiedziała Aleksandra Bodnar, dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdańsku, po podpisaniu umowy na realizację przebudowy. - Inwestycja ma również charakter żeglugowy, jest elementem drogi wodnej E40 i będzie wykorzystywana dla żeglugi Wisłą.

Dwie śluzy

Węzeł wodny w Przegalinie składa się z dwóch śluz: śluzy Południowej, powstałej w latach 1975-1982, oraz zabytkowej śluzy Północnej, wybudowanej w 1895 roku. Śluza Północna została zamknięta w 1992 roku oraz wpisana do rejestru zabytków. Aktualnie pełni funkcję bazy dla lodołamaczy Wód Polskich.

Długość użytkowa komory śluzy Południowej w Przegalinie wynosi 188,37 m, a szerokość 11,91 m. Różnica poziomów wody dolnej i górnej wynosi maksymalnie 1,7 m.

- W ramach przebudowy nie będziemy zmieniać parametrów śluzy, natomiast wymagała ona remontu, szczególnie jeżeli chodzi o kwestię automatyki, nabrzeża i komory - wyjaśnia Aleksandra Bodnar. Obiekt jest intensywnie użytkowany, o czym świadczy około 2 200 śluzowań rocznie.

Przegalina w remoncie

Przebudowa śluzy Południowej i remontu śluzy Północnej, obejmuje modernizację infrastruktury związanej z działaniem czynnej śluzy oraz prace konserwatorskie w zabytkowej części węzła wodnego Przegalina. Prowadzony jest remont komory śluzy Północnej, remont budynku maszynowni i mechanizmów oraz rozbudowa zaplecza technicznego i bazy dla postoju jednostek pływających Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdańsku, w tym lodołamaczy. Modernizacja śluzy Południowej obejmuje remont komory śluzy oraz przebudowę automatyki jej maszynowni. W zakresie prac znajduje się również remont umocnień brzegowych. Kompleksowy remont tego obiektu hydrotechnicznego przyczyni się do zwiększenia ochrony przeciwpowodziowej Gdańska i Żuław oraz umożliwi bezpieczną żeglugę po Wiśle. Wykonawcą inwestycji jest przedsiębiorstwo Strabag Sp. z o.o. Termin realizacji przebudowy Węzła Wodnego Przegalina jest przewidziany na 30 września 2021 roku. Koszt realizacji projektu wynosi 62 mln zł.

Trwają prace

Na terenie węzła wodnego postępują prace przy budowie nowo projektowanych trzech budynków, w tym socjalno-gospodarczego oraz dwóch magazynowo - gospodarczych. Aktualnie Wykonawca kończy montaż konstrukcji dachowych na tych obiektach. Rozpoczęto również prace związane z remontem zabytkowego budynku maszynowni śluzy Północnej. W większości wykonane zostały już zadania związane z przeprowadzeniem sieci elektrycznych oraz sanitarnych na terenie węzła.

Projekt Żuławski

Inwestycja „Przebudowa stopnia wodnego Przegalina” jest jednym z pięciu zadań realizowanych w ramach projektu pn. "Kompleksowe zabezpieczenie przeciwpowodziowe Żuław – Etap II – Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gdańsku". Projekt przyczyni się do odbudowy i modernizacji systemu ochrony przeciwpowodziowej wpływającego bezpośrednio na wzrost potencjału dla zrównoważonego rozwoju Żuław Wiślanych. Wśród zadań Projektu znajduje się również odbudowa 19 ostróg na Wiśle, budowa wrót sztormowych na rzece Tudze, badania batymetrii dna ujścia Wisły oraz rozbudowa Systemu Monitoringu Ryzyka Powodziowego (SMoRP). Budżet całego Projektu wynosi 130 mln zł. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. W 85 % jest dofinansowany ze środków UE.

 

Wrota Śluzy Południowej przed zalaniem komory. Fot. PGW Wody Polskie