Wody Polskie ukończyły odbudowę kolejnych trzech ostróg na Wiśle w gminie Ostaszewo.

Odbudowę przeprowadzono w ramach projektu dofinansowanego przez Unię Europejską pt. „Kompleksowe Zabezpieczenie Przeciwpowodziowe Żuław – Etap II – Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gdańsku”. Całość odbudowy obejmuje 19 ostróg, do zakończenia zadania pozostały jeszcze trzy ostrogi. Trzynaście rekonstruowano w zeszłym roku na terenie gmin Suchy Dąb, Lichnowy i Pelplin. Koszt odbudowy wszystkich 19 ostróg to 23,6 mln. zł. Budżet całego projektu Kompleksowe Zabezpieczenie Przeciwpowodziowe Żuław to 127 mln zł, z czego 85 proc. dofinansowuje Unia Europejska.

Wykonawcą robót, na zlecenie Wód Polskich, było Przedsiębiorstwo Usług Wodnych sp. z o.o. z Warszawy. Prace rozpoczęto we wrześniu ub. roku.

Prace budowlane polegały na położeniu fundamentów z materacy faszynowych, umocowaniu ostróg w skarpie brzegowej, odbudowie korpusów i głowic oraz wykonaniu umocnień brzegowych poniżej oraz powyżej ostróg. Zastosowane okładziny zostały wykonane z koszy gabionowych wypełnionych kamieniem.

Ostrogi są to poprzeczne do brzegu konstrukcje faszynowo - kamienne mające na celu odsunięcie nurtu od brzegu i koncentrację nurtu, co sprzyja utrzymaniu warunków żeglugowych, szczególnie istotnych dla pracy lodołamaczy. Jednocześnie ostrogi redukują erozję brzegową i chronią wały przeciwpowodziowe, zwłaszcza w miejscach, gdzie stopa wału znajduje się w bezpośrednim sąsiedztwie linii brzegowej. Skutkiem zniszczenia ostróg przez procesy erozji jest dekoncentracja nurtu, co powoduje m.in. powstawanie płytkich przemiałów i miejsc zatorogennych, utrudniających lub wręcz uniemożliwiających żeglugę oraz pracę lodołamaczy. Tym samym ostrogi stanowią ważny element systemu utrzymania żeglowności Wisły, w tym międzynarodowych dróg wodnych E40 i E70 oraz ochrony przeciwpowodziowej Żuław.

Wody Polskie w ramach kolejnych etapów Projektu Kompleksowe Zabezpieczenie Przeciwpowodziowe Żuław sukcesywnie realizują odbudowę zniszczonych budowli regulacyjnych. Podczas pierwszego etapu projektu, do 2015 roku na żuławskim odcinku Wisły wyremontowano 11 ostróg.

Na żuławskim odcinku rzeki znajduje się ok. 700 ostróg, zostały one zbudowane pod koniec XIX wieku podczas regulacji dolnego odcinka Wisły.

ostrogi ostaszewo 2

Fot. PGW Wody Polskie

IMG 6393