Wody Polskie wzięły udział w obchodach 125 lecia Wyspy Sobieszewskiej, której powstanie jest historycznie związane z Żuławami.  Podczas festynu połączonego z Festiwalem Balonowym, pracownicy Wód Polskich zaprezentowali dofinansowany przez Unię Europejską projekt „Kompleksowe Zabezpieczenie Przeciwpowodziowe Żuław – Etap II – Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gdańsku”.

Oprócz wydawnictw przybliżających Projekt Żuławski i jego rolę w rozwoju ochrony przeciwpowodziowej Żuław dużym zainteresowaniem uczestników cieszyło się „Koło Fortuny”. To zabawa, w której każdy mógł spróbować odpowiedzieć na pytania dotyczące Żuław oraz roli wody w życiu człowieka i wygrać atrakcyjne nagrody. Chętnych, by sprawdzić swoją wiedzę nie brakowało.

Wyspa Sobieszewska powstała w 1895 roku w wyniku wykonania Przekopu Wisły, sztucznego ujścia między Świbnem a Mikoszewem. Przekop wraz całym programem regulacji Dolnej Wisły miał za zadanie powstrzymać katastrofalne powodzie, które nawiedzały Żuławy i Gdańsk w XIX wieku. Od czasu jego wykonania nie zdarzyła się w tym regionie powódź zatorowa o charakterze katastrofy.

Udział w festynie był częścią kampanii informacyjno – edukacyjnej realizowanej w ramach zadania System Monitoringu Ryzyka Powodziowego projektu Kompleksowe Zabezpieczenie Przeciwpowodziowe Żuław - Etap II - Regionalny zarząd Gospodarki Wodnej w Gdańsku.

Projekt jest współfinansowany (85 proc.)  przez Unię Europejską, z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 (POIiŚ).

Całkowita wartość projektu wynosi 130 mln. zł.

Sobieszewo festyn 2

Fot. PGW Wody Polskie