Polska1  Godziny otwarcia śluz i pochylni oraz mostów, nr telefonów - sezon żeglugowy 2024

Eng1  Opening hours of locks, slipways and bridges, telephone numbers - outside the shipping season 2023

 

Polska1  Regulamin śluzowania jednostek pływających na śluzach RZGW w Gdańsku

Eng1  Locking regulations for vessels on the RWMB locks in Gdańsk

 

Polska1  Instrukcja przejścia przez pochylnie Kanału Elbląskiego 

Eng1  Instructions for crossing the slipways of the Elbląg Canal

 

2024 r. 

 

Komunikat nawigacyjny 08/2024 z dnia 05.03.2024 r. - Przedłużenie warunkowego otwarcie drogi wodnej rz. Szkarpawy

Notice to Skippers 08/2024 - Extension of the conditional opening of the Szkarpawa River waterway

 

Komunikat nawigacyjny 07/2024 z dnia 01.03.2024 r. - Warunkowe otwarcie drogi wodnej rz. Szkarpawy

Notice to Skippers 07/2024 - Conditional opening of the Szkarpawa River waterway

 

Komunikat nawigacyjny 06/2024 z dnia 21.02.2024 r. - Ćwiczenia wojskowe rz. Wisła

Notice to Skippers 06/2024 - Military exercises, Vistula

 

Komunikat nawigacyjny 05/2024 z dnia 06.02.2024 r. - Planowane godziny otwarcia śluz i pochylni - sezon żeglugowy 2024

Notice to Skippers 05/2024 - Planned opening hours of locks and slipways -  shipping season 2024

Komunikat nawigacyjny 04/2024 z dnia 17.01.2024 r. - Spływ kajakowy na rz. Brdzie dn. 28.01.2024

Notice to Skippers 04/2024 - Water event on Brda River

 

Komunikat nawigacyjny 03/2024 z dnia 12.01.2024 r. - Prace serwisowe mostu w Sobieszewie

Notice to Skippers 03/2024 - Maintenance works of the bridge in Sobieszewo

 

Komunikat nawigacyjny 02/2024 z dnia 09.01.2024 r. - Prace serwisowe mostu w Sobieszewie

Notice to Skippers 02/2024 - Maintenance works of the bridge in Sobieszewo

 

Komunikat nawigacyjny 01/2024 z dnia 08.01.2024 r. - Zamknięcie drogi wodnej Kanału Jagielońskiego

Notice to Skippers 01/2024 - Closing the shipping route

 

 

2023 r. 

 

Komunikat nawigacyjny 76/2023 z dnia 12.12.2023 r. - Zamknięcie drogi wodnej Kanału Jagielońskiego

Notice to Skippers 76/2023 - Closing the shipping route

 

Komunikat nawigacyjny 75/2023 z dnia 07.12.2023 r. - Zakończenie robót budowlanych na moście nad rzeką Szkarpawa

Notice to Skippers 75/2023 - Completion of construction works on the bridge over the Szkarpawa River

 

Komunikat nawigacyjny 74/2023 z dnia 06.12.2023 r. - Zamknięcie drogi wodnej rz. Brdy

Notice to Skippers 74/2023 - Closing the shipping route 

 

Komunikat nawigacyjny 73/2023 z dnia 04.12.2023 r. - Zamknięcie dróg wodnych: Nogat, Szkarpawa, Wisła Królewiecka, Tuga

Notice to Skippers 73/2023 - Closing the shipping route 

 

Komunikat nawigacyjny 72/2023 z dnia 30.11.2023 r. - Zamknięcie śluz oraz szlaku żeglugowego na Kanale Elbląskim

Notice to Skippers 72/2023 - Closing the locks and the shipping route on the Elbląg Canal

 

Komunikat nawigacyjny 71/2023 z dnia 30.11.2023 r. - Redukcja oznakowania nawigacyjnego 

Notice to Skippers 71/2023 - Reduction of navigational markings

 

Komunikat nawigacyjny 70/2023 z dnia 28.11.2023 r. - Prace konserwacyjne na śluzie Rakowiec, rz. Nogat

Notice to Skippers 70/2023 - Maintenance works on the Rakowiec lock on the Nogat River

 

Komunikat nawigacyjny 69/2023 z dnia 22.11.2023 r. - impreza na wodzie na rz. Brda w dniu 25.11.2023 r.

Notice to Skippers 69/2023 - Water Event on Brda River

 

Komunikat nawigacyjny 68/2023 z dnia 22.11.2023 r.- ograniczenia na moście w Sobieszewie w dniach 28-29.11.2023 r.

Notice to Skippers 68/2023 - restrictions on the bridge in Sobieszewo on November 28-29, 2023.

 

Informacja nawigacyjna z dnia 20.11.2023 r. - zmiany przepływu przez stopień Włocławek.

Information - Flow reductions on upper Vistula

 

Komunikat nawigacyjny 67/2023 z dnia 09.11.2023 r. - impreza na wodzie na rz. Brda w dniu 12.11.2023 r.

Notice to Skippers 67/2023 - Water Event on Brda River

 

Komunikat nawigacyjny 66/2023 z dnia 09.11.2023 r. - impreza na wodzie na rz. Brda (impreza cykliczna)

Notice to Skippers 66/2023 - Water Event on Brda River

 

Komunikat nawigacyjny 65/2023 z dnia 07.11.2023 r. -  remont mostu na rzece Szkarpawa 

Notice to Skippers 65/2023 - repairing of the bridge over Szkarpawa river

 

Informacja nawigacyjna z dnia 31.10.2023 r. - zmiany przepływu przez stopień Włocławek.

Information - Flow reductions on upper Vistula

 

Komunikat nawigacyjny 64/2023 z dnia 26.10.2023 r. - usunięcie awarii śluzy Gdańska Głowa

Notice to Skippers 64/2023 - failure of the Gdańska Głowa lock is removed

 

Komunikat nawigacyjny 63/2023 z dnia 23.10.2023 r. - awaria śluzy Gdańska Głowa

Notice to Skippers 63/2023 - failure of the Gdańska Głowa lock

 

Komunikat nawigacyjny 62/2023 z dnia 20.10.2023 r. - prace serwisowe na moście zwodzonym w Przegalinie

Notice to Skippers 62/2023 - service works on the drawbridge in Przegalina

 

Informacja nawigacyjna z dnia 18.10.2023 r. - zmiany przepływu przez stopień Włocławek.

Information - Flow reductions on upper Vistula

 

Komunikat nawigacyjny 61/2023 z dnia 17.10.2023 r. - usunięcie awarii mostu w Sobieszewie

Notice to Skippers 61/2023 - failure of the bridge in Sobieszewo is removed.

 

Komunikat nawigacyjny 60/2023 z dnia 16.10.2023 r. - awaria mostu w Sobieszewie

Notice to Skippers 60/2023 - failure of the bridge in Sobieszewo.

 

Informacja nawigacyjna z dnia 10.10.2023 r. - zmiany przepływu przez stopień Włocławek.

Information - Flow reductions on upper Vistula

 

Komunikat nawigacyjny 59/2023 z dnia 05.10.2023 r.- impreza na wodzie - regaty kajakowe na Brdzie 08.10.2023

Notice to Skippers 59/2023 - Water Event on Brda

 

Komunikat nawigacyjny 58/2023 z dnia 05.10.2023 r. - impreza na wodzie - regaty kajakowe na Brdzie 07.10.2023

Notice to Skippers 58/2023 - Water Event on Brda

 

Komunikat nawigacyjny 57/2023 z dnia 29.09.2023 r. - impreza na wodzie - regaty kajakowe na Brdzie 29.09 do 1.10.2023

Notice to Skippers 57/2023 - Water Event on Brda

 

Komunikat nawigacyjny 56/2023 z dnia 28.09.2023 r. - godziny otwarcia śluz poza sezonem od 2.10.2023

Notice to Skippers 56/2023 - modification of sluices opening hours after seazon

 

Informacja nawigacyjna z dnia 27.09.2023 r. - zmiany przepływu przez stopień Włocławek.

Information - Flow reductions on upper Vistula

 

Komunikat nawigacyjny 55/2023 z dnia 25.09.2023 r. - ćwiczenia ratownicze na Wiśle w dniu 27.09.2023 r.

Notice to Skippers 55/2023 - Rescue excersises on Vistula River

 

Komunikat nawigacyjny 54/2023 z dnia 12.09.2023 r. - impreza na wodzie na rz. Brda w dniu 23.09.2023 r.

Notice to Skippers 54/2023 - Water Event on Brda River

 

Komunikat nawigacyjny 53/2023 z dnia 12.09.2023 r. - impreza na wodzie na rz. Martwa Wisła w dniach 14-16.09.2023 r.

Notice to Skippers 53/2023 - Water Event on Martwa Wisła River

 

Komunikat nawigacyjny 52/2023 z dnia 05.09.2023 r - ograniczenie prześwitu pionowego w przęśle żeglownym – most w Grudziądzu, rz. Wisła 

Notice to Skippers 52/2023 - limitation of the vertical clearance in the navigable span - bridge in Grudziądz, Vistula River

 

Komunikat nawigacyjny 51/2023 z dnia 05.09.2023 r - ograniczenie prześwitu pionowego w przęśle żeglownym – most w Chełmnie, rz. Wisła 

Notice to Skippers 51/2023 - limitation of the vertical clearance in the navigable span - bridge in Chełmno, Vistula River

 

Komunikat nawigacyjny 50/2023 z dnia 28.08.2023 r. - impreza na wodzie na rz. Nogat w dniach 02-03.09.2023 r.

Notice to Skippers 50/2023 - Water Event on Nogat River

 

Komunikat nawigacyjny 49/2023 z dnia 23.08.2023 r. - impreza na wodzie na rz. Brda w dniach 26-27.08.2023 r.

Notice to Skippers 49/2023 - Water Event on Brda River

 

Komunikat nawigacyjny 48/2023 z dnia 18.08.2023 r. - awaria mostu zwodzonego na rz. Szkarpawa w miejscowości Drewnica

Notice to Skippers 48/2023 - failure of the bridge over the Szkarpawa River in Drewnica

 

Komunikat nawigacyjny 47/2023 z dnia 17.08.2023 r. - impreza na wodzie na rz. Wisła w dniu 19.08.2023 r.

Notice to Skippers 47/2023 - Water Event on Vistula River

 

Komunikat nawigacyjny 46/2023 z dnia 11.08.2023 r.- impreza na wodzie na rz. Wisła w dniach 14-15.08.2023 r.

Notice to Skippers 46/2023 - Water Event on Vistula River

 

Komunikat nawigacyjny 45/2023 z dnia 11.08.2023 r. - impreza na wodzie na rz. Brda w dniu 15.08.2023 r.

Notice to Skippers 45/2023 - Water Event on Brda River

 

Komunikat nawigacyjny 44/2023 z dnia 07.08.2023 r. - ograniczone śluzowanie przez pochylnie Kanału Elbląskiego od 16.08.2023 r. 

Notice to Skippers 44/2023 - Limited sluicing by slipways of the Elbląg Canal from August 16, 2023

 

Komunikat nawigacyjny 43/2023 z dnia 04.08.2023 r. - impreza na wodzie - Brdyujście w dn.10-13.08.2023 r.

Notice to Skippers 43/2023 - Water Event on Brdyujście

 

Komunikat nawigacyjny 42/2023 z dnia 18.07.2023 r. - impreza na wodzie na rz. Wisła w dniu 28.07.20223 r.

Notice to Skippers 42/2023 - Water Event on Vistula River

 

Komunikat nawigacyjny 41/2023 z dnia 14.07.2023 r. - impreza na wodzie na rz. Nogat w dniu 22.07.20223 r.

Notice to Skippers 41/2023 - Water Event on Nogat River

 

Komunikat nawigacyjny 40/2023 z dnia 05.07.2023 r. - impreza na wodzie na rz. Brda w dniach 08-09.07.2023 r.

Notice to Skippers 40/2023 - Water Event on Brda River

 

Komunikat nawigacyjny 39/2023 z dnia 28.06.2023 r. - Awaryjne śluzowanie w związku z awarią śluzy Zielona w dn.28.06.2023 r.

Notice to Skippers 39/2023 Emergency locking due to the failure of the Zielona lock on June 28, 2023.

 

Komunikat nawigacyjny 38/2023 z dnia 20.06.2023 r. - usunięcie awarii śluzy Szonowo 

Notice to Skippers 38/2023 - removal of the Szonowo lock failure

 

Komunikat nawigacyjny 37/2023 z dnia 19.06.2023 r. - awaria śluzy Szonowo

Notice to Skippers 37/2023 - failure of the Szonowo lock

 

Komunikat nawigacyjny 36/2023 z dnia 16.06.2023 r. - usunięcie awarii śluzy Biała Góra 

Notice to Skippers 36/2023 - removal of the Biała Góra lock failure

 

Komunikat nawigacyjny 35/2023 z dnia 15.06.2023 r.- otwarcie drogi wodnej rz. Tugi w km 0+000-10+900 

Notice to Skippers 35/2023 - opening of the waterway Tuga at km 0+000-10+900 

 

Komunikat nawigacyjny 34/2023 z dnia 15.06.2023 r.- awaria śluzy Biała Góra

Notice to Skippers 34/2023 - failure of the Biała Góra lock

 

Komunikat nawigacyjny 33/2023 z dnia 15.06.2023 r. - impreza na wodzie na rz. Wiśle w dniu 20.06.2023

Notice to Skippers 33/2023 - Water Event on Vistula River

 

Komunikat nawigacyjny 32/2023 z dnia 13.06.2023 r.- impreza na wodzie na rz. Nogat w dniu 17.06.2023

Notice to Skippers 32/2023 - Water Event on Nogat River

 

Komunikat nawigacyjny 31/2023 z dnia 12.06.2023 r.- impreza na wodzie na rz. Brdzie w dniach 17-18.06.2023

Notice to Skippers 31/2023 - Water Event on Brda River

 

Komunikat nawigacyjny 30/2023 z dnia 31.05.2023 r. - roboty na moście kolejowym w Rybinie

Notice to Skippers 30/2023 - works on the railway bridge in Rybina

 

Komunikat nawigacyjny 29/2023 z dnia 29.05.2023 r. - usunięcie awarii śluzy Przegalina Południowa 

Notice to Skippers 29/2023 - removal of the Przegalina Południowa lock failure

 

Komunikat nawigacyjny 28/2023 z dnia 24.05.2023 r. - otwarcie drogi wodnej rz. Motławy w starym korycie w km 0+000-0+850 

Notice to Skippers 28/2023 - opening of the waterway Motława at km 0+000-0+850 

 

Komunikat nawigacyjny 27/2023 z dnia 22.05.2023 r. - zdemontowanie rusztowania na przęśle żeglownym - most w Grudziądzu, rz. Wisła w km 834+038

Notice to Skippers 27/2023 - disassembly of the scaffolding on the navigable span - bridge in Grudziądz, Vistula at km 834+038

 

Komunikat nawigacyjny 26/2023 z dnia 18.05.2023 r. - usunięcie awarii mostu na rzece Tuga w miejscowości Tujsk 

Notice to Skippers 26/2023 - canceled failure of the bridge over the Tuga River in Tujsk

 

Komunikat nawigacyjny 25/2023 z dnia 18.05.2023 r.- ograniczenie prześwitu pionowego w przęśle żeglownym – most w Grudziądzu, rz. Wisła w km 834+038.

Notice to Skippers 25/2023 - limitation of the vertical clearance in the navigable span - bridge in Grudziądz, Vistula at km 834+038.

 

Komunikat nawigacyjny 24/2023 z dnia 17.05.2023 r. - impreza na wodzie „VI Maraton Wioślarski Toruń-Bydgoszcz” w dn.20.05.2023 r.

Notice to Skippers 24/2023 - event on water „VI Maraton Wioślarski Toruń-Bydgoszcz” on May 20, 2023.

 

Komunikat nawigacyjny 23/2023 z dnia 12.05.2023 r. - Awaryjne śluzowanie jednostek w związku z awarią śluzy Przegalina Południowa w dn.12.05.2023 r.

Notice to Skippers 23/2023Emergency locking of units due to the failure of the Przegalina Południe lock on May 12, 2023.

 

Komunikat nawigacyjny 22/2023 z dnia 09.05.2023 r. - Czasowe zamknięcie śluzy Przegalina Południowa w dn.10.05.2023 r.

Notice to Skippers 22/2023 - Temporary closure of the Przegalina Południe lock on May 10, 2023 due to power outages.

 

Komunikat nawigacyjny 21/2023 z dnia 05.05.2023 r. - impreza na wodzie Brdyujście w dn.13.05.2023 r.

Notice to Skippers 21/2023 - Water Event on Brdyujście on May 13, 2023

 

Komunikat nawigacyjny 20/2023 z dnia 05.05.2023 r. - godziny otwarcia śluz na Nogacie od dn. 08.05.2023 r.

Notice to Skippers 20/2023 - opening hours of locks on the Nogat from May 8, 2023

 

Komunikat nawigacyjny 19/2023 z dnia 02.05.2023 r. - awaria mostu na rzece Tuga w miejscowości Tujsk 

Notice to Skippers 19/2023 - failure of the bridge over the Tuga River in Tujsk

 

Komunikat nawigacyjny 18/2023 z dnia 28.04.2023 r. - otwarcie drogi wodnej rz. Brdy w km 12+400-14+800 oraz godzin pracy śluzy Miejskiej nr 2

Notice to Skippers 18/2023 - opening of the waterway Brda at km 12+400-14+800 and working hours of the City Lock No. 2

 

Komunikat nawigacyjny 17/2023 z dnia 28.04.2023 r. - godziny pracy śluzy Przegalina Południowa i śluzy Gdańsk Głowa od dn. 08.05.2023 r.

Notice to Skippers 17/2023 - working hours of the Przegalina Południowa lock and the Gdańsk Głowa lock from May 8, 2023

 

Komunikat nawigacyjny 16/2023 z dnia 28.04.2023 r. - oznakowanie znakami pływającymi rz. Wisły w km 680+000-718+000

Notice to Skippers 16/2023 - marking with floating signs on the Vistula River at km 680+000-718+000

 

Komunikat nawigacyjny 15/2023 z dnia 27.04.2023 r. - otwarcie rzeki Elbląg, Kanału Elbląskiego wraz z Jeziorem Drużno i Systemem Jezior Warmińskich

Notice to Skippers 15/2023 - the Elbląg River, the Elbląg Canal with Lake Drużno and the System of Warmian Lakes open from April 29, 2023

 

Komunikat nawigacyjny 14/2023 z dnia 25.04.2023 r. - ćwiczenia wojskowe na Wiśle w dn. 12.05.2023 r.

Notice to Skippers 14/2023 - military training on the Vistula River

 

Komunikat nawigacyjny 13/2023 z dnia 21.04.2023 r. - godziny pracy śluz i pochylni w dniach. 29.04-07.05.2023 r.

Notice to Skippers 13/2023 - working hours of locks and slipways in days. April 29-May 7, 2023

 

Komunikat nawigacyjny 12/2023 z dnia 21.04.2023 r..- otwarcie kanału Elbląskiego, Dobrzyckiego, Ostródzkiego oraz śluz Systematu Jezioraka i jeziora Drwęckiego

Notice to Skippers 12/2023 - the Elbląg Canal, the Dobrzycki Canal, the Ostróda Canal and the locks of the Jeziorak System and the Drwęckie Lake open from April 29, 2023

 

Komunikat nawigacyjny 11/2023 z dnia 21.04.2023 r.- otwarcie Kanału Jagiellońskiego 

Notice to Skippers 11/2023 - The Jagiellonian Canal is open

 

Komunikat nawigacyjny 10/2023 z dnia 13.04.2023 r. - spływ i wyścigi kajakowe, rz. Brda

Notice to Skippers 10/2023 - Water Event on Brda River

 

Komunikat nawigacyjny 09/2023 z dnia 03.04.2023 r. - informacja o częściowym otwarciu dróg wodnych 

Notice to Skippers 09/2023 - waterways are locally open 09/2023

 

Komunikat nawigacyjny 08/2023 z dnia 17.03.2023 r. - dalsze przedłużenie czasowego otwarcia dróg wodnych: Wisły i Martwej Wisły

Notice to Skippers 08/2023 - further prolongation of the Notice 06/2023

 

Komunikat nawigacyjny 07/2023 z dnia 06.03.2023 r. - przedłużenie czasowego otwarcia dróg wodnych: Wisły i Martwej Wisły

Notice to Skippers 07/2023 - prolongation of the Notice 06/2023

 

Komunikat nawigacyjny 06/2023 z dnia 20.02.2023 r. - czasowe, z ograniczeniami dla żeglugi, otwarcie  dróg wodnych Wisły i Martwej Wisły

Notice to Skippers 06/2023 - Waterways Wisła and Martwa Wisła are temporary with limitations open.

 

Komunikat nawigacyjny 05/2023 z dnia 23.01.2023 r. - dalsze przedłużenie czasowego otwarcia dróg wodnych: Wisły i Martwej Wisły

Notice to Skippers 05/2023 - further prolongation of the Notice 01/2023

 

Komunikat nawigacyjny 04/2023 z dnia 19.01.2023 r. - usunięcie awarii mostu w Sobieszewie

Notice to Skippers 04/2023 - failure of the bridge in Sobieszewo is removed

 

Komunikat nawigacyjny 03/2023 z dnia 12.01.2023 r. - przedłużenie czasowego otwarcia dróg wodnych: Wisły i Martwej Wisły

Notice to Skippers 03/2023 - prolongation of the Notice 01/2023

 

Komunikat nawigacyjny 02/2023 z dnia 11.01.2023 r. - awaria mostu w Sobieszewie

Notice to Skippers 02/2023 - failure of the bridge in Sobieszewo.

 

Komunikat nawigacyjny 01/2023 z dnia 09.01.2023 r. - czasowe, z ograniczeniami dla żeglugi, otwarcie  dróg wodnych Wisły i Martwej Wisły

Notice to Skippers 01/2023 - Waterways Wisła and Martwa Wisła are temporary with limitations open.

 

 

Komunikaty nawigacyjne 2022 rok 

 

Komunikaty nawigacyjne 2021 rok

 

Komunikaty nawigacyjne 2020 rok