Od 30 kwietnia br., czynne będą wszystkie obiekty hydrotechniczne na szlakach żeglugowych zarządzanych przez Regionalny Zarzad Gospodarki Wodnej w Gdańsku.

Praca pochylni na Kanale Elbląskim została wydłużona do 13 godzin.

Zmienione też zostały godziny pracy śluz na Kanale Elbląskim.

Nadal nie obowiązują opłaty za korzystanie ze śluz i pochylni. Do dnia 31 grudnia 2022 r. zwolniono żeglugę turystyczną z należności za korzystanie ze śródlądowych dróg wodnych i ich odcinków oraz z urządzeń wodnych stanowiących własność Skarbu Państwa usytuowanych na śródlądowych wodach powierzchniowych.

Więcej szczegółów w komunikatach nawigacyjnych.