Prace awaryjne związane z naprawą koryt rzek: Zagórskiej Strugi, Kaczej oraz Potoku Wiczlińskiego zostały zakończone w środę, 6 listopada. Rzeki te, na swoich ujściowych odcinkach, przepływają przez tereny zabudowane Gdyni  i Rumi. W czasie wezbrań wywołują zagrożenie powodziowe, dlatego wymagają stałego utrzymywania koryta w dobrym stanie technicznym.

Prace, o wartości 46,5 tys. zł zostały wykonane pod kontrolą Nadzoru Wodnego w Gdyni.

Podczas prac, tam gdzie to możliwe, starano się zachować roślinność brzegową. Zachowanie trawy i innej roślinności w okresie suszy wydłuża retencję. Trawa retencjonuje wodę i ją oddaje, m.in. przez odparowanie, co jest bardzo korzystne dla całego ekosystemu.