1 maja br. zostały otwarte dla żeglugi śluzy i pochylnie na drogach wodnych regionu wodnego Dolnej Wisły. 

Szczegóły funkcjonowania śluz podajemy w komunikacie żeglugowym.

Wznowienie pracy śluzy Przegalina nastąpi po 31 maja 2020 r. Dokładny termin zostanie podany w odrębnym komunikacie. Ewentualny, sugerowany transport drogą wodną w okresie zamknięcia śluzy możliwy będzie tylko wodami morskimi Zatoki Gdańskiej i Wisłą Śmiałą.