Jedną z trzech podstawowych misji naszego Gospodarstwa jest dbanie o dobrą jakość wód. Pracownicy Wód Polskich na bieżąco prowadzą wizje terenowe obiektów hydrotechnicznych i infrastruktury wodno-kanalizacyjnej, w tym monitoring oczyszczalni ścieków. Nasi pracownicy oceniają stan wód w rzekach i powiadamiają odpowiednie służby, jeśli zauważą zanieczyszczenia w postaci zrzutów ścieków i innych nieczystości, w tym zanieczyszczeń stałych, zwłaszcza różnego typu odpadów mało- i wielkogabarytowych.

W ostatnim czasie obserwujemy wzrastający problem zanieczyszczania rzek. Są to śmieci wyrzucane przez ludzi wprost do rzek i zbiorników wodnych. Alarmujące są również sytuacje zanieczyszczenia wód ściekami. Na przestrzeni kilku ostatnich dni do takich sytuacji doszło na Podkarpaciu i w Małopolsce. Bardzo liczne przypadki zanieczyszczenia wód nieczystościami oraz odpadami stałymi obserwujemy również w województwie dolnośląskim. Szczęśliwie na terenie działania Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdańsku, od czasu awarii w przepompowniach ścieków w Gdańsku i Swarzewie (czerwiec 2019r.) nie zaobserwowano większych zdarzeń tego typu.

Wiećej na temat awarii na południu kraju:

https://krakow.wody.gov.pl/aktualnosci/1142-awaria-oczyszczalni-sciekow-w-kamienicy

https://krakow.wody.gov.pl/aktualnosci/1141-zanieczyszczenie-rzeki-serafy

https://rzeszow.wody.gov.pl/aktualnosci/660-nocna-awaria-oczyszczalni-sciekow-w-lesku-usunieta

https://rzeszow.wody.gov.pl/aktualnosci/663-monitorujemy-oczyszczalnie-w-gminie-krasne

Dlatego apelujemy, do wszystkich o reakcję. Substancje chemiczne, które wraz ze ściekami przedostają się do wód, jak również zanieczyszczenia uwalniające się ze śmieci stałych wyrzuconych do rzek czy pozostawionych w ich okolicach, stanowią zagrożenie dla zdrowia ludzi i dla środowiska przyrodniczego!

Przypominamy: Wody Polskie monitorują stan rzek i zbiorników wodnych. Do naszych kompetencji należy usuwanie odpadów mało-i wielkogabarytowych z koryt rzek. Niemniej problem porzucania śmieci w okolicy rzek i zbiorników wodnych jest tak masowy, że nasi pracownicy regularnie angażują się również w akcje sprzątania nienależacych do koryt brzegów rzek.

Przykładowo w ubiegłym tygodniu przeprowadzono sprzątanie w Gdańsku na brzegu martwej Wisły w Sobieszewie i na Motławie, m.in. w okolicy śluzy Kamienna Grobla.

Więcej:

https://gdansk.wody.gov.pl/aktualnosci/705-porzadki-na-brzegu-martwej-wisly

Problem dotyczy całej Polski. W sezonie wiosenno - letnim, na odcinku 1 km nabrzeża, po weekendzie, pracownicy Wód Polskich zbierają nawet 1,5 tony śmieci. Dlatego nasi pracownicy, wraz z lokalnymi samorządami i organizacjami społecznymi regularnie organizują akcje sprzątania brzegów rzek oraz okolic zbiorników wodnych. Relacje z poszczególnych akcji sprzątania można znaleźć na naszym profilu Facebookowym. Ostatnio sprzątane były m.in. brzegi Martwej Wisły Sobieszowie oraz Bystrzycy we Wrocławiu, a także Białuchy w gminie Zielonki, Gołczanki w gminie Miechów, rzeki Strug w Rzeszowie oraz Czerniejówki w Lublinie. Co roku też Wody Polskie włączają się do akcji  Sprzątania rzek Raduni, Redy i Brdy. Problem zaśmiecania niestety będzie istniał, póki nie wzrośnie świadomość społeczna, że porzucanie śmieci stwarza ryzyko skażenia wód. Co – jak podkreślamy – jest niebezpieczne dla ludzi i środowiska przyrodniczego. Dlatego też potrzebne jest wspólne działanie Wód Polskich, lokalnych społeczności i władz gmin. Mając to na uwadze, nasze regionalne jednostki podejmują wspólne działania z samorządami. Przykładem jest regionalny zarząd Wód Polskich we Wrocławiu, gdzie problem zanieczyszczania wód i zaśmiecania terenów przyległych występuje na bardzo dużą skalę. RZGW we Wrocławiu zawarło porozumienie z lokalnymi samorządami, którego celem jest utrzymanie czystości i porządku w gminach, na terenach wałów przeciwpowodziowych i nabrzeży zbiorników przeciwpowodziowych, które spełniają warunki tzw. terenów otwartych, służących społeczeństwu. Tereny te należą do gmin, zaś współpraca różnych podmiotów i organizacji jest niezbędna, by uporać się z problemem zaśmiecania stref położonych w sąsiedztwie wód. Więcej informacji:

https://wroclaw.wody.gov.pl/aktualnosci/734-dobre-praktyki-wod-polskich-w-porozumieniu-z-lokalnymi-samorzadami

Osobną sprawą jest zanieczyszczanie wód ściekami, które pochodzą bezpośrednio z indywidualnych gospodarstw oraz z oczyszczalni ścieków. Duże awarie stanowią poważne zagrożenie, a zbadanie ich skali należy do Inspekcji Ochrony Środowiska. Dlatego namawiamy wszystkich, by nie pozostawali obojętnymi na zanieczyszczanie polskich rzek. W takich sprawach ważna jest jak najszybsza reakcja. Dlatego jeśli jesteśmy świadkami zanieczyszczania wód i widzimy, że ktoś wyrzuca śmieci lub wypuszcza ścieki, reagujmy! Najlepiej wtedy zadzwonić na numer alarmowy 112, informując dyżurującego operatora o zaistniałym problemie, podając dokładną lokalizację zdarzenia i krótki opis. Ułatwi to reakcję i powiadomienie odpowiednich służb w terenie, które niezwłocznie dotrą na miejsce i podejmą stosowne działania.

#WodyToNieŚmietnik

 Ikonka z numerem ok