Zakończone zostało zadanie pn. „Ujście Wisły – Modelowanie – 2019-2020” realizowane w ramach Projektu „Kompleksowe Zabezpieczenie Przeciwpowodziowe Żuław- Etap II- Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gdańsku”.

W Zakładzie Mechaniki i Inżynierii Brzegów Instytutu Budownictwa Wodnego PAN zostały przeprowadzone badania modelowe dotyczące kwestii zapewnienia drożności ujścia Wisły (Przekop Wisły) i na jego przedpolu w wodach Zatoki Gdańskiej. Drożność ujścia Wisły jest szczególnie ważna w warunkach zimowych i zimowo-wiosennych ze względu na niebezpieczeństwo powstawania zatorów lodowych. Odpowiednio duże głębokości w ujściu są konieczne dla odpływu rzecznej kry lodowej i do ewentualnej interwencji lodołamaczy.

Zbudowano matematyczne modele, dla różnych wariantów działań w obrębie ujścia Wisły, pod kątem skutecznego utrzymania oczekiwanej głębokości ujścia w 10-letnim horyzoncie czasowym.

Brano pod uwagę wydłużenie istniejących kierownic ujścia Wisły, prace pogłębiarskie i dobudowę kinety. W raporcie końcowym wskazano różne warianty rozwiązań, które będą punktem wyjścia do planowania ewentualnych inwestycji w obszarze ujścia Wisły. Zawiera on jakościową i ilościową analizę porównawczą wyników modelowania uzyskanych dla poszczególnych wariantów działań technicznych w odniesieniu do obecnej sytuacji.

Umowę na realizację modelowania zawarto 7 maja 2019 r. Wartość umowy wyniosła 319 800 zł.