Gabriel Chrzanowski
Wisła, ścieki z Warszawy
spotkanie w Wikrowie