Wisła, ścieki z Warszawy
spotkanie w Wikrowie
festyn w Czołpinie