Grupa studentów Politechniki Gdańskiej, z kierunku Transport na Wydziale Inżynierii Lądowej i Środowiska wzięła udział w zajęciach plenerowych na terenie Węzła Wodnego Przegalina. Zajęcia odbyły się w ramach przedmiotu Podstawy Systemów Transportu Wodnego.

W czasie wizyty studenci zapoznali się z budową i zasadą działania Śluzy Południowej oraz Północnej. Zwiedzili odrestaurowaną zabytkową maszynownię Śluzy Północnej. Zapoznali się też z zakresem wykonanych prac modernizacyjnych obiektu, które zakończyły się w ubiegłym roku.

Węzeł Wodny Przegalina został przebudowany w ramach dofinansowanego przez Unię Europejską projektu „Kompleksowe Zabezpieczenie Przeciwpowodziowe Żuław – Etap II – Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gdańsku”. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. W 85 % jest dofinansowany ze środków UE, a w 15% ze środków Skarbu Państwa.